Ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów osób niepełnosprawnych w Niemczech

Treść tego wkładu

Osoby niepełnosprawne w Niemczech mogą liczyć na różnorodne wsparcie w ramach systemu opieki społecznej. Godne warunki do funkcjonowania zapewnia się w tym kraju zarówno niepełnosprawnym dzieciom, jak i również osobom dorosłym. Jednak czy u naszych zachodnich sąsiadów istnieje coś takiego jak ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów osób niepełnosprawnych? Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszamy do dalszej lektury. Mamy nadzieję, że nasz artykuł odpowie na Twoje pytania?

Pflegegeld, czyli zasiłek opiekuńczy dla osób niepełnosprawnych

Zakres obowiązków państwa Niemieckiego wobec obywateli z niepełnosprawnością reguluje szereg ustaw o pomocy oraz rehabilitacji społecznej. Rozporządzenia określają zarówno formę, jak i wysokość zasiłków, rent oraz emerytur. Dzięki temu osoby dorosłe, których stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy oraz dzieci wymagające stałej opieki mogą liczyć na pomoc dopasowaną do ich indywidualnych dolegliwości, oraz aktualnych potrzeb. Dlatego, zanim pochylimy się nad tematem ubezpieczenia zdrowotnego dla opiekunów, zajmiemy się tematem zasiłku pielęgnacyjnego. Osoba, która wskutek problemów ze zdrowiem jest wyłączona z normalnego funkcjonowania przez minimum pół roku, otrzymuje zasiłek opiekuńczy, czyli Pflegegeld. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wcześniejsze odprowadzanie składek przez okres 5 lat. Wysokość zasiłku opiekuńczego uzależniona jest od progu opieki (Pflegestufe) oraz tego, kto docelowo zajmować się będzie osobą niepełnosprawną.

 1. W przypadku opieki w domu świadczonej przez osoby wybrane (domowników lub znajomych):
 • przy Pflegestufe I jest to kwota 225 EUR,
 • przy Pflegestufe II niepełnosprawny może liczyć na pomoc w kwocie 430 EUR,
 • przy Pflegestufe III mówimy o wsparciu w wysokości 685 EUR.

 1. W przypadku opieki w domu świadczonej przez rodzinę lub znajomych, ale również przez wykwalifikowane służby pielęgniarskie:
 • przy Pflegestufe I jest to kwota 440 EUR,
 • przy Pflegestufe II niepełnosprawny może liczyć na pomoc w kwocie 1040 EUR,
 • przy Pflegestufe III mówimy o wsparciu w wysokości 1510 EUR, które w specjalnych przypadkach może dochodzić nawet do 1918 EUR.

 1. W przypadku opieki świadczonej przez specjalistyczne placówki:
 • przy Pflegestufe I jest to kwota 1023 EUR,
 • przy Pflegestufe II niepełnosprawny może liczyć na pomoc w kwocie 1279 EUR,
 • przy Pflegestufe III mówimy o wsparciu w wysokości od 1510 do 1825 EUR.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Czy w Niemczech istnieje specjalne ubezpieczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych?

Członek rodziny, który sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, może wykupić dla siebie prywatne ubezpieczenie medyczne, które daje mu możliwość leczenia w prywatnych klinikach oraz ośrodkach rehabilitacyjnych – często również takich o podwyższonym standardzie. W ramach takiego ubezpieczenia dla niepracujących opiekunów osób niepełnosprawnych można liczyć również na dofinansowanie leczenia u stomatologa oraz inne benefity, które każdorazowo zawarte są w umowie podpisywanej z ubezpieczycielem. Wysokość składki w tym przypadku zależy bezpośrednio od zakresu ubezpieczenia. Natomiast opiekunowie spoza rodziny muszą zostać legalnie zatrudnieni przez rodzinę niepełnosprawnego lub specjalistyczną agencję. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek za opiekunkę, dzięki którym ma ona dostęp do bezpłatnej opieki medycznej na terenie Niemiec. To jakie składki należy odprowadzać obowiązkowo, zależy od rodzaju podpisanej umowy – Arbeitsvertrag, MidiJob, MiniJob. Natomiast jeśli opiekunka zdecyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie Niemiec, odprowadzeniem składek zapewniających jej bezpłatne leczenie będzie zajmować się samodzielnie. Możliwości korzystania z darmowej opieki medycznej nie mają opiekunki z Polski i innych krajów, które zdecydowały się pracować na czarno. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nielegalna praca w Niemczech jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny oraz więzienia, za które karany jest zarówno pracownik, jak i zatrudniający go pracodawca. Zdecydowanie lepiej skorzystać z legalnych form zatrudnienia za niemiecką granicą, szczególnie że możliwości są naprawdę różnorodne, co oznacza, że każda opiekunka znajdzie wśród nich tę, która odpowie na jej aktualne oczekiwania i potrzeby.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby niepełnosprawne w Niemczech?

Pomoc bieżąca

Udzielana przez Urząd Integracyjny, ma za zadanie zachowanie pozycji socjalnej niepełnosprawnych oraz zapewnienie im zatrudnienia na stanowiskach odpowiadających ich możliwościom, oraz zapewniającym rozwój.

Pomoc personalna

W jej skład wchodzi poradnictwo, opieka i pomoc w rozwiązywaniu problemów natury osobistej i zawodowej.

Pomoc pieniężna

Jej zadaniem jest pokrycie kosztów zakupu pomocy technicznych niezbędnych do zdobycia i utrzymania pracy oraz dostosowania, wyposażenia i utrzymania mieszkania osoby niepełnosprawnej.

Trzy rodzaje świadczeń przysługujące osobom niepełnosprawnym w Niemczech:

 1. Świadczenia na rzecz rehabilitacji medycznej: W tej grupie znajdują się zarówno świadczenia medyczne, jak i również leki, środki opatrunkowe. Nadto znajdziemy tutaj także koszty rehabilitacji i zakupu sprzętu ortopedycznego oraz protez. Świadczenia tego typu można realizować w ośrodkach zdrowia, szpitalach oraz ośrodkach specjalistycznych – zależnie od indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego.

 1. Świadczenia na rzecz udziału niepełnosprawnych w życiu społecznym: Świadczenia te obejmują pomoc w zakresie porozumiewanie się z otoczeniem, jak również pomoc pedagogiczną dla niepełnosprawnych dzieci, których wiek nie pozwala im jeszcze uczęszczać do szkoły. Nadto opiekunowie chorych mogą liczyć na sześciomiesięczny urlop w celu opieki nad niepełnosprawnym z gwarancją powrotu na swoje stanowisko pracy po jego zakończeniu. Mogą również korzystać z 10 dni zwolnienia na opiekę nad chorym.

 1. Świadczenia finansowe: Oprócz wspomnianego wcześniej zasiłku opiekuńczego osoby niepełnosprawne, które nie mogą pracować z powodu choroby lub wypadku przy pracy otrzymują zasiłek chorobowy. Wysokość zasiłku chorobowego nie może przekraczać 80% wynagrodzenia za pracę netto i najczęściej mieszczą się one w przedziale 200 do 800 euro miesięcznie. Warto również dodać, że rodzicom sprawującym opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem przysługują specjalne ulgi podatkowe – mogą oni odpisać od podatku 2/3 kosztów poniesionych na opiekę, jednak kwota ta nie może przekroczyć 4 tysięcy euro na rok.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jakie warunki powinien spełniać niepełnosprawny, aby wystąpić o świadczenia?

 • Niepełnosprawny wnioskujący o świadczenie musi być ubezpieczony w Niemczech.

 • Niepełnosprawny występujący o świadczenie powinien prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe lub zamieszkiwać w domu/mieszkaniu osoby, która sprawuje nad nim opiekę.

 • Niepełnosprawny ubiegający się o świadczenie nie może pobierać świadczeń odszkodowawczych.

Jak wygląda orzekanie niepełnosprawności w Niemczech?

Orzekanie stopnia niepełnosprawności w Niemczech prowadzone jest przez specjalistycznych pracowników medycznych. Ich obowiązkiem jest wykonanie szczegółowej analizy stanu zdrowia osoby występującej z wnioskiem o orzeczenie niepełnosprawności. Wynikiem tej analizy jest raport sporządzany przez uprawnionego lekarza. W raporcie tym znajdziemy informację, czy zdolność do wykonywania pracy przez niepełnosprawnego została zachowana lub zostanie odzyskana w późniejszym terminie. Niepełnosprawność w Niemczech określa się w skali punktowej od 20 do 100 punktów, z założeniem, że powyżej 50 punktów mamy do czynienia z niepełnosprawnością znaczną. Pracownicy posiadający niepełnosprawność znaczną objęci są ochroną przed zwolnieniem, co oznacza, że w przypadku redukcji zatrudnienia pracodawca musi zaoferować im inne, zbliżone stanowisko. Jeśli pracodawca zmuszony jest jednak zwolnić niepełnosprawnego, musi zwrócić się do Urzędu ds. Integracji, który zobowiązany jest ocenić możliwość kontynuowania zatrudnienia. Dodatkowo dorośli niepełnosprawni w Niemczech mogą korzystać z innych form wsparcia tj. zatrudnienie wspomagane czy indywidualne szkolenia zawodowe prowadzone przez trenera działającego na otwartym rynku pracy. Do dyspozycji niepełnosprawnych są także centra rehabilitacji zawodowej zajmujące się rehabilitacją kompleksowo zarówno w aspekcie medycznym, zawodowym, psychologicznym, jak i społecznym. Trzeba przyznać, że centra te mają doskonałą skuteczność. Badania pokazują, że aż 70% korzystających z nich niepełnosprawnych znajduje odpowiednią dla siebie pracę maksymalnie po roku od zakończenia programu.

Jak pokazują powyższe przykłady, osoby niepełnosprawne za naszą zachodnią granicą nie są pozostawione same sobie. Mogą bowiem liczyć na różnorodną pomoc, którą państwo niemieckie przewidziało dla osób zmagających się ze schorzeniami, które skutecznie uniemożliwiają samodzielne funkcjonowanie, a co za tym idzie, potrzebującym pomoc innych. System świadczeń dla niepełnosprawnych w Niemczech stanowi przykład godny naśladowania. W tej sytuacji nie dziwi fakt, że inne kraje biorą przykład z Niemców podczas projektowania swoich systemów pomocowych.

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

4.8/5 - (15 votes)
Podobne tematy
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Rozważasz pracę w charakterze opiekunki za zachodnią granicą i zastanawiasz się, jak wygląda ona w praktyce? Praca Niemcy z zakwaterowaniem może być bowiem zarówno doskonałym rozwiązaniem, jak i drogą przez mękę.
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Trustpilot