Przekwalifikowanie się na pielęgniarkę geriatryczną w Niemczech

Treść tego wkładu

Pielęgniarka geriatryczna to osoba, której zadaniem jest fachowa opieka nad osobami starszymi. Oprócz wsparcia w czynnościach takich jak jedzenie, higiena osobista, ubieranie się czy chodzenie pielęgniarka w opiece geriatrycznej wykonuje także zadania pielęgniarsko-medyczne. W związku z tym, że na niemieckim rynku opieki nad seniorami brakuje wykwalifikowanych pielęgniarek geriatrycznych, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób uzyskać kompetencje zawodowe, które uprawniają do legalnego wykonywania tego niełatwego, aczkolwiek bardzo satysfakcjonującego zawodu. Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w niniejszym tekście.

Czy pielęgniarka geriatryczna to zawód dla mnie?

Można bez cienia wątpliwości stwierdzić, że pielęgniarka geriatryczna to zawód przyszłości, którego wartość na rynku pracy będzie z roku na rok rosła.  Dlatego przekwalifikowaniem się na pielęgniarkę geriatryczną warto się zainteresować właśnie teraz. Niemiecki rynek usług opiekuńczych od wielu lat zmaga się z rosnącym brakiem wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej spowodowanym w głównej mierze zmianami demograficznymi a dokładnie masowym starzeniem się społeczeństwa. W tej sytuacji osoby wchodzące na rynek pracy, osoby bezrobotne oraz opiekunowie pochodzący z Europy Wschodniej mogą zdobyć zawód, który będzie im przynosił realne korzyści finansowe oraz satysfakcję osobistą przez lata. Co ważne, na pielęgniarkę geriatryczną można przekwalifikować się praktycznie w każdym wieku, również po wielu latach spędzonych w opiece medycznej na innym szczeblu.

Gdzie pracują pielęgniarki geriatryczne?

Pielęgniarki geriatryczne znajdują zatrudnienie w poniższych miejscach: 

 • szpitale – na oddziałach ogólnych i geriatrycznych, 
 • kliniki rehabilitacyjne, 
 • placówki ambulatoryjne, 
 • placówki opieki stacjonarnej, 
 • domy spokojnej starości, 
 • domy opieki, 
 • spółdzielnie socjalne, 
 • poradnie dla seniorów, 
 • placówki opieki dla osób niepełnosprawnych, 
 • ośrodki świadczące opiekę mobilną, 
 • prywatne gospodarstwa domowe.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jak wygląda proces przekwalifikowania na pielęgniarkę geriatryczną w Niemczech?

Kandydatka na pielęgniarkę geriatryczną powinna mieć minimum średnie wykształcenie. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i odbywa się w szkołach zawodowych, oraz ośrodkach opieki geriatrycznej. W pełnym wymiarze godzin szkolenie takie trwa trzy lata. Istnieje również możliwość szkolenia w niepełnym wymiarze godzin, jednak wtedy trwa ono pięć lat. W szczególnych przypadkach okres przekwalifikowania na pielęgniarkę geriatryczną może być skrócony do 24-30 miesięcy. Koszty przekwalifikowania na pielęgniarkę geriatryczną w Niemczech nie są małe. Jednakże po spełnieniu przez kandydata określonych warunków mogą zostać w całości sfinansowane przez niemiecki urząd pracy wykorzystujący w tym celu bon edukacyjny.

Możliwości dalszego rozwoju pielęgniarki geriatrycznej w Niemczech

Pielęgniarki geriatryczne mają możliwość dalszego rozwoju na kursach doszkalających, dzięki którym mogą wspinać się po szczeblach kariery pielęgniarskiej. Najczęściej obierane ścieżki kariery obejmują poniższe stanowiska: 

 • specjalistyczna pielęgniarka geriatryczna ds. psychiatrii, 
 • specjalistyczna pielęgniarka geriatryczna ds. geriatrii klinicznej i rehabilitacji, 
 • specjalistyczna pielęgniarka geriatryczna ds. onkologii, 
 • specjalistyczna pielęgniarka geriatryczna ds. opieki paliatywnej i hospicyjnej, 
 • ekonomista biznesu ds. społecznych, 
 • ekonomista biznesu ds. zarządzania w ochronie zdrowia, 
 • kierownik pielęgniarstwa. 

 

Dalsza specjalizacja pielęgniarki geriatrycznej daje jej konkretną przewagę na rynku pracy usług opiekuńczych i możliwość osiągnięcia wyższego wynagrodzenia. Warto więc poważnie rozważyć proces kształcenia ustawicznego bez względu na wiek.

Czego nauczysz się podczas przekwalifikowania na pielęgniarkę geriatryczną?

Podczas szkolenia na pielęgniarkę geriatryczną nauczysz się między innymi: 

 • oceny stanu zdrowia osób starszych, 
 • zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych stanowiących bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia podopiecznego, 
 • rozpoznawania objawów związanych z wiekiem oraz odpowiedniej pomocy w związku z ich występowaniem, 
 • wymagań dotyczących podawania leków, 
 • wdrażania, oceny i dokumentowania procesu opieki, 
 • zasad żywienia osób w podeszłym wieku, 
 • różnych modeli życia seniorów, 
 • odpowiedniej odpowiedzi na potrzeby społeczne osób starszych, 
 • psychologicznych możliwości wspierania osób cierpiących, 
 • procesów komunikacji werbalnej i niewerbalnej z seniorami, 
 • pomocy w projektowaniu domów dla osób starszych przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi i możliwości dostosowania przestrzeni do indywidualnych potrzeb podopiecznego, 
 • wsparcia osób starszych i ich opiekunów w chorobie oraz procesie umierania. 

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jakie są obowiązki pielęgniarki geriatrycznej?

Osoby, które decydują się na przekwalifikowanie na pielęgniarkę geriatryczną, najczęściej mają już inne, wcześniejsze doświadczenia zawodowe i w związku z tym chcą wiedzieć, czego mogą się spodziewać, rozpoczynając drogę kariery w zupełnie nowym zawodzie. W tym celu warto poważnie przeanalizować obowiązki pielęgniarki geriatrycznej pracującej z seniorami, Pozwoli to na realną ocenę swoich kompetencji osobistych, tj. empatia a co za tym idzie na podjęcie świadomej decyzji czy praca w takim zawodzie jest dla nas odpowiednia. 

Najczęściej do obowiązków pielęgniarki geriatrycznej należy: 

 • pomoc seniorom w codziennych czynnościach związanych z utrzymaniem higieny osobistej tj. kąpiel, prysznic, mycie ciała i włosów, mycie zębów, czesanie, kremowanie, higiena paznokci u rąk i stóp, 
 • pomoc w ubieraniu i rozbieraniu, 
 • pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego, 
 • wydawanie leków przepisanych przez lekarzy, pod których opieką znajduje się senior, 
 • pielęgnacja podczas leczenia, 
 • organizacja czasu wolnego seniora, 
 • aktywizacja podopiecznego w zakresie, jaki dopuszcza jego mobilność i ogólny stan zdrowia, 
 • pomoc we wstawaniu, siadaniu oraz chodzeniu również z wykorzystaniem dodatkowych sprzętów tj. chodzik, wózek inwalidzki, winda, podnośnik itp., 
 • bieżąca komunikacja z bliskimi seniora, 
 • prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej. 


Nie sposób nie zauważyć, że pielęgniarka geriatryczna na co dzień ma do czynienia z ogromem cierpienia związanego z chorobami wieku podeszłego. To wymaga od niej nie tylko odpowiedniej konstrukcji psychicznej, ale również wysokiego poziomu empatii. Jeśli zauważasz takie cechy u siebie i jednocześnie chcesz pomagać osobom, które tej pomocy wymagają, to może się okazać, że pielęgniarka geriatryczna jest zawodem stworzonym dla Ciebie.

Ile zarobisz po przekwalifikowaniu na pielęgniarkę geriatryczną?

Pracując jako pielęgniarka dedykowana do pracy z osobami starszymi i chorymi, w różnych miejscach pracy otrzymasz różne wynagrodzenie, które zależy bezpośrednio od miejsca Twojej pracy i sytuacji finansowej pracodawcy. Publiczne placówki ochrony zdrowia specjalizujące się w opiece nad seniorami muszą przestrzegać przepisów prawnych dotyczących wysokości wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. Prywatnych pracodawców dotyczą jedynie wymagania związane z płacą minimalną. Dlatego też praca w placówkach prywatnych lub bezpośrednio w domach seniorów może być zupełnie inaczej wynagradzana niż ta świadczona w publicznych instytucjach związanych z opieką zdrowotną. Szacuje się, że na początku swojej kariery pielęgniarki geriatryczne zarabiają około 2000-2400 euro brutto miesięcznie a osoby z kilkuletnim doświadczeniem mogą zarobić nawet 3200 euro brutto miesięcznie. Warto również pamiętać, że praca pielęgniarki geriatrycznej obejmuje również rozliczne dodatki do wynagrodzenia związane z pracą w nocy lub w weekendy, dzięki którym ich dochody mogą znacznie wzrosnąć.

Dlaczego warto przekwalifikować się na pielęgniarkę geriatryczną?

Postępujące starzenie się społeczeństwa niemieckiego stwarza doskonałe perspektywy rozwoju w zawodach bezpośrednio związanych z pomocą osobom starszym, chorym i niedołężnym. Zapotrzebowanie w takich zawodach jak opiekun osoby starszej czy pielęgniarka geriatryczna rośnie lawinowo z roku na rok. I nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała ulec zmianie w nadchodzącym czasie. Wiele osób ma więc możliwość spełnienia się w zawodach, które mają realny wpływ na jesień życia innych ludzi. Pielęgniarki geriatryczne spełniają także ważne zadania społeczne. Żyjemy bowiem w czasach, w których seniorzy nie zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie bliskich. I najczęściej nie wynika to z ich niechęci do podjęcia się tego zadania. Z reguły jest to bezpośrednio związane z mnogością obowiązków zawodowych i osobistych, które uniemożliwiają zajęcie się osobą starszą z odpowiednim zaangażowaniem. Nadto zlecenie opieki nad seniorem osobie wyspecjalizowanej w pracy z osobami w podeszłym wieku daje gwarancję, że będzie ona przebiegała zgodnie z wymaganiami dotyczącymi wieku starczego. Pielęgniarka geriatryczna zajmie się seniorem zdecydowanie bardziej profesjonalnie niż rodzina, która rzadko ma wiedzę fachową na temat tego etapu życia i najczęściej nie ma nawet specjalnie czasu i możliwości, by ją pozyskać. 


Mamy nadzieję, że powyższy tekst nieco przybliżył Ci możliwości związane z przekwalifikowaniem na pielęgniarkę geriatryczną w Niemczech. Naszym zdaniem jest to droga zawodowa, którą warto rozważyć, ponieważ oprócz rozlicznych możliwości rozwoju daje również satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz gratyfikacje osobiste w postaci pracy, która jest niezwykle potrzebna i ma realny wpływ na poprawę jakości życia innych ludzi.

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (12 votes)
Podobne tematy
Jeśli rozważasz podjęcie pracy w Niemczech w charakterze opiekunki seniora, to z pewnością zastanawiasz się, jak wygląda rekrutacja? Na wstępie powinnaś wiedzieć, że proces rekrutacji będzie się różnił w zależności od tego, jaką formę współpracy z niemieckimi rodzinami wybierzesz.
Wiele opiekunek z polski rozważających rozpoczęcie pracy w niemieckiej opiece domowej zastanawia się nad wyjazdem do Bawarii. Dzieje się tak nie bez przyczyny, ponieważ jest to zdecydowanie najbogatszy land w Niemczech.
Zastanawiasz się nad wyjazdem do Niemiec, aby pracować jako opiekunka osób starszych, jednak nie wiesz, czy korzystniejsza dla Ciebie będzie współpraca z agencją, czy praca bez pośredników bezpośrednio u wybranej rodziny?
Trustpilot