Jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech?

Jak wygląda praca w domach pomocy społecznej w Niemczech vs opieka domowa
Treść tego wkładu

Szukasz zatrudnienia w niemieckiej opiece i zastanawiasz się, czy lepsza będzie praca opiekunki w domu pomocy społecznej, czy 24-godzinna opieka nad jednym seniorem w jego domu? Powinnaś wiedzieć, że oba rozwiązania mają zarówno zalety, jak i ograniczenia. W niniejszym artykule przybliżymy Ci to, jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech oraz praca w niemieckich rodzinach. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanej w ten sposób wiedzy podejmiesz świadomą decyzję i wybierzesz opcję, która w tym momencie jest dla Ciebie dostępna.

Praca z niemieckiej opiece – możliwości

Społeczeństwo niemieckie jest jednym z najszybciej starzejących się nacji w Europie. Fakt ten sprawia, że branża opiekuńcza w tym kraju nieustannie potrzebuje rąk do pracy. Korzystają na tym opiekunki w Europy Wschodniej w tym również z Polski, które przyciągają wysokie zarobki w euro i atrakcyjne warunki oraz duży wybór różnorodnych ofert zatrudnienia. Praca w charakterze opiekunki osób starszych to doskonałe rozwiązanie na chwilę, aby podreperować domowy budżet, jak również na stałe. Opiekunowie mają do wyboru pracę w niemieckich domach prywatnych lub pracę w domach pomocy społecznej. Zakres obowiązków w przypadku obu rozwiązań jest zasadniczo taki sam, różnice pojawiają się jednak na poziomie komfortu i warunków pracy oraz kontaktu z podopiecznym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej specyfice pracy w obu miejscach.

PRACA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – JAK WYGLĄDA?

Na terenie Niemiec działa wiele specjalistycznych placówek, których celem jest zapewnienie seniorom właściwego komfortu życia oraz standardu opieki i pomocy w czynnościach życia codziennego. Warto również dodać, że część z niemieckich domów spokojnej starości, do które obiekty bardziej przypominają luksusowe hotele niż domy opieki w rozumieniu polskim. Myli się jednak ten, kto myśli, że zatrudnienie w charakterze opiekuna w takich placówkach może podjąć każdy. Pracę tam mogą podjąć jedynie profesjonalne opiekunki osób starszych nazywane Altenpflegerin, które posiadają stosowne wykształcenie.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

PRACA W DOMU OPIEKI - JAK MOŻNA ZOSTAĆ ALTENPFLEGERIN?

Od 1 stycznia 2020 roku wolny zawód opiekunki osób starszych reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki (Pflegefachkraft). W wyniku wprowadzonych zmian kandydatka na opiekunkę seniorów musi przejść 3-letnie szkolenie pielęgniarskie, które zastąpiło obowiązujące wcześniej szkolenia dla opiekunek geriatrycznych, pediatrycznych oraz pielęgniarskie. Zmiana ta jest korzystna, ponieważ po ukończeniu takiego kursu opiekunka ma szerokie kompetencje zawodowe, a co za tym idzie lepsze perspektywy na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia z niemieckiej opiece. Absolwentka szkolenia pielęgniarskiego może pracować np. w domach seniora, w szpitalach na oddziałach geriatrycznych, w przychodniach, w klinikach specjalizujących się w rehabilitacji osób starszych, w hospicjach, w domach prywatnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że wykształcenie zdobyte w Polsce nie uprawnia do wykonywania zawodu Altenpflegerin w Niemczech. Jeśli więc planujesz podjęcie pracy w instytucjach opiekuńczych za zachodnią granicą, będziesz musiała rozpocząć odpowiednie kształcenie na terenie Niemiec. Powinnaś również wiedzieć, że jest jeszcze jedna możliwość. Możesz podjąć pracę jako pomocnik wykwalifikowanej opiekunki – Altenpflegehelferin. Jednak również w tym przypadku musisz przejść odpowiednie szkolenie. Dobrą wiadomością jest jednak to, że szkolenie takie jest krótsze i w zależności od landu trwa rok lub dwa lata. Restrykcyjne przepisy regulujące zawód pomocnika opiekunki obowiązują w Hesji, Nadrenii Północnej Westfalii i Badenii-Wirtembergii. Pozostałe landy nie posiadają sprecyzowanego systemu szkolenia w wyżej wymienionym zawodzie, co w praktyce oznacza, że możesz spróbować swoich sił na tym stanowisku, jeśli posiadasz polski dyplom pielęgniarki lub opiekuna medycznego. Jednak nawet gdy Ci się to uda, to pracodawca z pewnością będzie oczekiwał, że będziesz się dokształcać. Wynagrodzenia opiekunek pracujących w niemieckich placówkach opiekuńczych tj. domy spokojnej starości, hospicja czy szpitale najczęściej regulowane są przez układy zbiorowe pracy. Dodatkowo osoby pracujące w zinstytucjonalizowanej opiece nad seniorami mogą liczyć na wynagrodzenie już na etapie kształcenia (płatne praktyki zawodowe) a wysokość ich docelowej pensji oraz premii zależy także od stażu pracy.

OBOWIĄZKI OPIEKUNEK ZATRUDNIONYCH W NIEMIECKICH DOMACH OPIEKI

Zastanówmy się teraz, jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech, w kontekście podstawowych zadań. Zakres obowiązków opiekuna pracującego w niemieckim domu starców obejmuje najczęściej: 

  • pomoc podopiecznym w trakcie jedzenia, picia, codziennej pielęgnacji oraz poruszania bez względu na to, czy senior chodzi samodzielnie, czy porusza się z wykorzystaniem np. chodzika, czy wózka inwalidzkiego,

 

  • wykonywanie podstawowych czynności medycznych, do których należy np. podawanie leków zaleconych przez specjalistę, zmiana opatrunków, pomiar cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar temperatury ciała,

 

  • dbanie o dobre samopoczucie pensjonariuszy oraz ich komfort psychiczny,

 

  • organizacja czasu wolnego pensjonariuszom przebywającym w ośrodku pomocowym,

 

  • przekazywanie informacji rodzinom seniorów – w zakresie samodzielnej opieki oraz aktualnego stanu zdrowia podopiecznego.

Specyfika zatrudnienia w domu spokojnej starości – nawet jeśli jest to praca w pełnym wymiarze godzin – sprawia, że zdecydowanie łatwiej jest zachować odpowiednią równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Należy jednak podkreślić, że na to jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech, składa się zatrudnienie w systemie zmianowym, co oznacza, że raz będziemy pracować w dzień, a raz w nocy każdorazowo mając pod opieką kilku lub kilkunastu pensjonariuszy. To oznacza, że każdemu z nich opiekunka jest w stanie poświęcić jedynie wycinek swojego czasu, co nie ułatwia budowania relacji. Może to wpływać na samopoczucie seniorów oraz ich zadowolenie z opieki, ponieważ każdy chciałby, aby opiekunka poświęciła mu większą uwagę i codziennie znalazła czas na rozmowę. Niemieckie domy spokojnej starości są doskonale zorganizowane i niezwykle dbają o dobrostan swoich pensjonariuszy. Za przykład takiej troski niech posłuży przepis, który nie pozwala placówkom opiekuńczym umieszczać w jednym pokoju dwóch zupełnie obcych sobie osób, jeśli te nie wyrażają na to zgody.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

PRACA W PRYWATNYM DOMU SENIORA

Opieka w Niemczech prywatnie i bez pośredników to doskonała alternatywa dla rodzin, które nie chcą zabierać seniora z jego domu i tym samym wyrywać go z przestrzeni, którą doskonale zna, sam urządził i czuje się w niej najlepiej. Korzysta z niej wiele osób, które wymagają wsparcia w codzienności i całodobowej profesjonalnej opieki. W tej sytuacji zapotrzebowanie na opiekunki domowe w Niemczech ciągle rośnie. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość opiekunów z Polski, która nie posiada formalnego wykształcenia w tym kierunku, podejmuje pracę w niemieckich domach. Opiekunka domowa nie musi mieć specjalnych uprawnień, choć pracodawcy cenią sobie doświadczenie w opiece nad seniorami. Takie kandydatki mają do dyspozycji większy wybór ofert oraz możliwość wynegocjowania wyższego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że swoich sił w zawodzie nie mogą próbować osoby z niewielkim doświadczeniem w opiece – każdy przecież kiedyś zaczynał.

Obowiązki opiekunki seniora pracującej w jego domu

Zakres obowiązków opiekunki osoby starszej pracującej w domach prywatnych są bliźniaczo podobne do tych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione w domach opieki z tą różnicą, że mają pod opieką tylko jednego seniora, któremu mogą poświęcić maksimum swojego czasu. W tej sytuacji oprócz wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. mycie, ubieranie, jedzenie czy chodzenie zajmują się również dotrzymywaniem towarzystwa podopiecznemu i organizowaniem mu różnorodnych aktywności związanych z jego zainteresowaniami. Opiekunki pracujące w niemieckich rodzinach towarzyszą seniorom również w wyjściach np. do lekarza, na spacer, do kina, restauracji czy kawiarni. To jakie aktywności wchodzą w grę, zależy bezpośrednio od stanu zdrowia podopiecznego. Opiekunka domowa jest w stałym kontakcie z bliskimi seniora, którym się zajmuje i na bieżąco informuje ich o jego stanie zdrowia oraz aktualnych potrzebach np. w zakresie środków higienicznych czy spożywczych. Warto również wiedzieć, że opiekunki domowe nie mają prawa wykonywać czynności medycznych, ponieważ zabrania im tego niemieckie prawo. Tak więc zmiana opatrunków czy podawanie zastrzyków zarezerwowane jest wyłącznie dla pracowników medycznych oraz profesjonalnych opiekunek osób starszych Altenpflegerin (Pflegefachkraft). Specyfika pracy w charakterze opiekunki domowej mocno różni się od pracy w placówkach opiekuńczych w zakresie ram czasowych. Pracując z seniorem w jego miejscu zamieszkania czas i kolejność wykonywania codziennych obowiązków zależy w głównej mierze od trybu życia, do jakiego przyzwyczajony jest podopieczny. Niewątpliwą zaletą pracy jako opiekunka całodobowa jest to, że jest czas na lepsze poznanie podopiecznego, co docelowo pozwala na zbudowanie relacji opartej na empatii, sympatii i zaufaniu.  

OPIEKUNKA W NIEMIECKIM DOMU OPIEKI CZY W DOMU PRYWATNYM?

Pomimo iż opiekunki w ośrodkach i opiekunki domowe w Niemczech mają mocno zbliżony zakres obowiązków wykonywanych w ramach pracy, to jednak wiele różni te dwa stanowiska. Odmienne są bowiem nierzadko oferowane pracownikom warunki zatrudnienia, jak również kontakt i możliwość nawiązania relacji z seniorami. Różnice dotyczą także wymagań, jakie musi spełnić opiekun, aby podjąć pracę w niemieckiej placówce opiekuńczej, a które nie dotyczą opiekunek pracujących w niemieckich rodzinach — czy to współpracując ze specjalną agencją, czy bez pośredników. Przyjrzyjmy się dokładniej temu, jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech oraz praca w prywatnych domach?

PRACA W NIEMIECKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ – JAK WYGLĄDA I CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

Choć w Niemczech funkcjonuje wiele placówek opiekuńczych finansowanych z obowiązkowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego (Pflegeversicherung) należy już na wstępie podkreślić, że nie każda opiekunka z Polski będzie mogła podjąć w nich pracę. Wynika to z faktu, że — odmiennie do naszego kraju — w takich miejscach zatrudniane są praktycznie wyłącznie profesjonalistki w tym zawodzie, które mają stosowne wykształcenie. Profesjonalne opiekunki osób starszych nazywane Altenpflegerin są zawodem regulowanym, co w praktyce oznacza, że aby móc go wykonywać konieczne jest przejście odpowiedniego procesu kształcenia. Wykwalifikowane opiekunki seniorów mogą pracować nie tylko w domach opieki, ale również w klinikach zajmujących się rehabilitacją osób starszych, w przychodniach, w szpitalach z oddziałami geriatrycznymi, w hospicjach, jak również bezpośrednio w domach prywatnych.

Jak można zostać Altenpflegerin?

Aby uzyskać tytuł Altenpflegerin (Pflegefachkraft) niezbędny do podjęcia pracy w charakterze opiekunki w niemieckim domu spokojnej starości niezbędne jest ukończenie trzyletniego szkolenia. Nadto zmienione w 2020 roku prawo wymaga, aby kandydatka na opiekunkę odbyła szkolenie pielęgniarskie, które zastąpiło stosowane wcześniej szkolenia dla opiekunek pediatrycznych i geriatrycznych. Jest to zmiana korzystna, dzięki której opiekunka nabywa wyższych kompetencji zawodowych, co w konsekwencji daje jej lepsze perspektywy oraz możliwości wyższych zarobków w przyszłości. Opiekunki z Polski z pewnością rozczaruje informacja, że zgodnie z niemieckim prawem wykształcenie (nawet pokrewne) zdobyte w innym kraju nie pozwala na pracę w charakterze Altenpflegerin (Pflegefachkraft). Jeśli chcesz sprawdzić, jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech i podjąć pracę w niemieckich placówkach opiekuńczych, będziesz musiała najpierw zdobyć wykształcenie na terenie Niemiec. Jeśli jednak nie chcesz szkolić się trzy lata, możesz skrócić ten okres do roku lub dwóch, ponieważ dokładnie tyle trwa nauka, która pozwoli Ci pracować w niemieckich domach spokojnej starości, jednak nie w charakterze opiekunki a jedynie jako pomocnik fachowej opiekunki, czyli Altenpflegehelferin. Jest to jakieś rozwiązanie w przypadku osób, którym zależy na czasie. Co ciekawe w większości landów przepisy nie określają dokładnie warunków, jakie musi spełnić kandydat na pomocnika opiekunki (wyjątkiem są Hesja, Nadrenia Północna Westfalia, Badenia-Wirtembergia). Oznacza to, że można tam próbować zatrudnić się na to stanowisko na podstawie polskiego wykształcenia (pielęgniarki lub opiekuna medycznego) i zostać przyjętym, a jednocześnie w międzyczasie się dokształcać np. w trybie zaocznym. Wynagrodzenie w państwowym sektorze opieki w Niemczech przysługuje opiekunkom już na etapie kształcenia (w ramach praktyk). Nadto zarobki personelu opiekuńczego w placówkach państwowych regulują najczęściej układy pracy zbiorowej, a premie zależą głównie od stażu pracy.

Jak wyglądają warunki pracy w niemieckich domach opieki

Zakres obowiązków profesjonalnych opiekunek w niemieckich domach spokojnej starości obejmuje zarówno wsparcie seniora w codziennych czynnościach tj. jedzenie, higiena czy chodzenie, jak i wykonywanie czynności medycznych. W ramach pracy opiekunka dba również o komfort psychiczny podopiecznych, organizuje im czas i kontaktuje się z rodzinami seniorów. Praca w niemieckich domach opieki ma tę zaletę, że można ją sprawnie oddzielić od życia prywatnego, co realnie przekłada się na możliwość zachowania odpowiedniej równowagi, o co zdecydowanie trudniej jest w przypadku opieki domowej. Praca w placówkach opiekuńczych to praca zmianowa (zarówno w dzień, jak i w nocy). To jak intensywne będzie to zajęcie, zależy bezpośrednio od tego, w jak dużym ośrodku pracujemy. Ośrodki mogą mieć od 20 do nawet kilkuset pensjonariuszy, a pojedyncza opiekunka zajmuje się z reguły co najmniej kilkoma osobami jednocześnie. Niestety nawiązanie kontaktu emocjonalnego z podopiecznymi jest w tej sytuacji niezwykle trudne co nie pozostaje bez wpływu na ich ogólne samopoczucie i zadowolenie ze współpracy z opiekunem. Dokładne ramy czasowe na wykonanie konkretnych zadań sprawiają, że pielęgniarki geriatryczne zwyczajnie nie mają czasu na dotrzymywanie towarzystwa seniorom. Choć trzeba przyznać, że jeśli chodzi o warunki lokalowe i bytowe, to niemieckie placówki opiekuńcze stoją na naprawdę wysokim poziomie. Za przykład niech posłużą przepisy, które nie pozwalają na umieszczenie w jednym pokoju dwóch nieznających się seniorów, jeśli nie wyrażają oni na to zgody. To niewątpliwie robi wrażenie.  

JAK WYGLĄDA PRACA W PRYWATNYM DOMU SENIORA?

Praca jako opiekunka u niemieckiej rodziny to doskonałe rozwiązanie zarówno dla polskich pielęgniarek i opiekunów medycznych, których kwalifikacje nie zostaną uznane za niemiecką granicą, jak i dla kandydatów bez wykształcenia medycznego, którzy chcą podjąć pracę w zakresie opieki nad seniorami. Opieka domowa nad osobą starszą w miejscu jej zamieszkania nie wymaga posiadania specjalistycznego wykształcenia ani konkretnych uprawnień. Wystarczą odpowiednie cechy charakteru, zdrowie i chęć do podjęcia zatrudnienia. Swoją przygodę z tym zawodem mogą rozpocząć osoby bez doświadczenia, jednak warto mieć świadomość, że im większe doświadczenie, tym lepsze oferty pracy oraz zarobki, jakie możemy uzyskać. Opiekunki domowe pracujące legalnie w niemieckich rodzinach obejmuje ustawa o płacy minimalnej, jednak doświadczenie pokazuje, że mogą one zarobić o wiele więcej, ponieważ zapotrzebowanie na ich usługi jest duże. Pracę w niemieckich rodzinach można podjąć zarówno przez pośredników w postaci agencji opiekunek, jak i również na własną rękę na podstawie działalności gospodarczej prowadzonej w Niemczech. Co ważne – nie musisz samodzielnie zajmować się prowadzeniem firmy za zachodnią granicą, możesz mieć do tego profesjonalną pomoc w postaci doradców ennie.pl, którzy zajmą się biurokracją, kiedy Ty będziesz wykonywać swoje zlecenia opieki. Sprawdź już dziś wszystkie korzyści płynące ze współpracy z ennie.pl.

Warunki pracy opiekunek w niemieckich domach prywatnych

Zakres obowiązków opiekunek domowych jest bliźniaczo podobny do tego, czym zajmują się opiekunki geriatryczne w zorganizowanych placówkach. Opiekunka pracująca w domu seniora także pomaga mu w codziennych czynnościach, dba o jego dobrostan psychiczny i fizyczny oraz organizuje mu czas. Kontaktuje się również z rodziną swojego podopiecznego. Należy jednak mieć świadomość kilku zmiennych, które różnią pracę opiekunki domowej od tej pracującej w domu opieki.

1. Opiekunka domowa zajmuje się najczęściej jednym góra dwoma seniorami jednocześnie, co zdecydowanie sprzyja lepszemu poznaniu, pozyskaniu zaufania i nawiązaniu serdecznej relacji z podopiecznym opartej na sympatii, zrozumieniu oraz empatii.

2. Opiekunka domowa spędza z seniorem większą część dnia (a nierzadko cały dzień) co zdecydowanie nie sprzyja zachowaniu work life balance. Dlatego tak ważne są dni (lub choćby godziny) wolne od pracy, w których opiekunka może zająć się ulubionymi aktywnościami i odetchnąć od codziennych zajęć.

3. Opiekunki domowej nie obejmuje rygor czasowy zarówno w zakresie czasu pracy, jak i czasu, jaki poświęca ona na poszczególne czynności dnia codziennego. Nadto może je wykonywać w kolejności, która najbardziej pasuje do stylu życia i przyzwyczajeń jej podopiecznego.

4. Opiekunka domowa w Niemczech nie ma uprawnień do wykonywania czynności pielęgniarskich i medycznych.

Jak widzisz to, jak wygląda praca w domu opieki w Niemczech, zasadniczo różni się od tego, czym będziesz się zajmować w ramach opieki domowej. Oba rozwiązania mają wszak zarówno swoje zalety, jak i ograniczenia. W tej chwili masz już ich świadomość i wierzymy, że na tej podstawie łatwiej będzie Ci podjąć decyzję odnośnie do swojej przyszłości w tym zawodzie.

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (15 votes)
Podobne tematy
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Rozważasz pracę w charakterze opiekunki za zachodnią granicą i zastanawiasz się, jak wygląda ona w praktyce? Praca Niemcy z zakwaterowaniem może być bowiem zarówno doskonałym rozwiązaniem, jak i drogą przez mękę.
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Trustpilot