Praca w domach pomocy społecznej w Niemczech vs domowa opieka 24-godzinna

Treść tego wkładu

Szukasz zatrudnienia w niemieckiej opiece i zastanawiasz się, czy lepsza będzie praca opiekunki w domu pomocy społecznej, czy 24-godzinna opieka nad jednym seniorem w jego domu? Powinnaś wiedzieć, że oba rozwiązania mają zarówno zalety, jak i ograniczenia. W niniejszym artykule przybliżymy Ci mocne i słabe strony pracy w domach opieki oraz pracy w niemieckich rodzinach. Mamy nadzieję, że dzięki pozyskanej w ten sposób wiedzy podejmiesz świadomą decyzję i wybierzesz opcję, która w tym momencie jest dla Ciebie dostępna.

Praca z niemieckiej opiece – możliwości

Społeczeństwo niemieckie jest jednym z najszybciej starzejących się nacji w Europie. Fakt ten sprawia, że branża opiekuńcza w tym kraju nieustannie potrzebuje rąk do pracy. Korzystają na tym opiekunki w Europy Wschodniej w tym również z Polski, które przyciągają wysokie zarobki i atrakcyjne warunki oraz duży wybór różnorodnych ofert zatrudnienia. Praca w charakterze opiekunki osób starszych to doskonałe rozwiązanie na chwilę, aby podreperować domowy budżet, jak również na stałe. Opiekunowie mają do wyboru pracę w niemieckich domach prywatnych lub pracę w domach pomocy społecznej. Zakres obowiązków w przypadku obu rozwiązań jest zasadniczo taki sam, różnice pojawiają się jednak na poziomie komfortu i warunków pracy oraz kontaktu z podopiecznym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej specyfice pracy w obu miejscach.

Praca w niemieckich domach opieki

Na terenie Niemiec działa wiele specjalistycznych placówek, których celem jest zapewnienie seniorom właściwego komfortu życia oraz standardu opieki i pomocy w czynnościach życia codziennego. Warto również dodać, że część z niemieckich domów spokojnej starości, do które obiekty bardziej przypominają luksusowe hotele niż domy opieki w rozumieniu polskim. Myli się jednak ten, kto myśli, że zatrudnienie w charakterze opiekuna w takich placówkach może podjąć każdy. Pracę tam mogą podjąć jedynie profesjonalne opiekunki osób starszych nazywane Altenpflegerin, które posiadają stosowne wykształcenie.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jak można zostać Altenpflegerin?

Od 1 stycznia 2020 roku wolny zawód opiekunki osób starszych reguluje ustawa o zawodzie pielęgniarki (Pflegefachkraft). W wyniku wprowadzonych zmian kandydatka na opiekunkę seniorów musi przejść 3-letnie szkolenie pielęgniarskie, które zastąpiło obowiązujące wcześniej szkolenia dla opiekunek geriatrycznych, pediatrycznych oraz pielęgniarskie. Zmiana ta jest korzystna, ponieważ po ukończeniu takiego kursu opiekunka ma szerokie kompetencje zawodowe, a co za tym idzie lepsze perspektywy na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia z niemieckiej opiece. Absolwentka szkolenia pielęgniarskiego może pracować np. w domach seniora, w szpitalach na oddziałach geriatrycznych, w przychodniach, w klinikach specjalizujących się w rehabilitacji osób starszych, w hospicjach, w domach prywatnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że wykształcenie zdobyte w Polsce nie uprawnia do wykonywania zawodu Altenpflegerin w Niemczech. Jeśli więc planujesz podjęcie pracy w instytucjach opiekuńczych za zachodnią granicą, będziesz musiała rozpocząć odpowiednie kształcenie na terenie Niemiec. Powinnaś również wiedzieć, że jest jeszcze jedna możliwość. Możesz podjąć pracę jako pomocnik wykwalifikowanej opiekunki – Altenpflegehelferin. Jednak również w tym przypadku musisz przejść odpowiednie szkolenie. Dobrą wiadomością jest jednak to, że szkolenie takie jest krótsze i w zależności od landu trwa rok lub dwa lata. Restrykcyjne przepisy regulujące zawód pomocnika opiekunki obowiązują w Hesji, Nadrenii Północnej Westfalii i Badenii-Wirtembergii. Pozostałe landy nie posiadają sprecyzowanego systemu szkolenia w wyżej wymienionym zawodzie, co w praktyce oznacza, że możesz spróbować swoich sił na tym stanowisku, jeśli posiadasz polski dyplom pielęgniarki lub opiekuna medycznego. Jednak nawet gdy Ci się to uda, to pracodawca z pewnością będzie oczekiwał, że będziesz się dokształcać. Wynagrodzenia opiekunek pracujących w niemieckich placówkach opiekuńczych tj. domy spokojnej starości, hospicja czy szpitale najczęściej regulowane są przez układy zbiorowe pracy. Dodatkowo osoby pracujące w zinstytucjonalizowanej opiece nad seniorami mogą liczyć na wynagrodzenie już na etapie kształcenia (płatne praktyki zawodowe) a wysokość ich docelowej pensji oraz premii zależy także od stażu pracy.

Obowiązki opiekunek zatrudnionych w niemieckich domach pomocy społecznej

Do podstawowych zadań opiekunek pracujących w niemieckich domach spokojnej starości należy:

  • pomoc podopiecznym w trakcie jedzenia, picia, codziennej pielęgnacji oraz poruszania bez względu na to, czy senior chodzi samodzielnie, czy porusza się z wykorzystaniem np. chodzika, czy wózka inwalidzkiego,

  • wykonywanie podstawowych czynności medycznych, do których należy np. podawanie leków zaleconych przez specjalistę, zmiana opatrunków, pomiar cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar temperatury ciała,

  • dbanie o dobre samopoczucie pensjonariuszy oraz ich komfort psychiczny,

  • organizacja czasu wolnego pensjonariuszom przebywającym w ośrodku pomocowym,

  • przekazywanie informacji rodzinom seniorów – w zakresie samodzielnej opieki oraz aktualnego stanu zdrowia podopiecznego.

Specyfika zatrudnienia w domu spokojnej starości – nawet jeśli jest to praca w pełnym wymiarze godzin – sprawia, że zdecydowanie łatwiej jest zachować odpowiednią równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Należy jednak podkreślić, że niemieckie domy opieki oferują opiekunkom pracę w systemie zmianowym, co oznacza, że raz będziemy pracować w dzień, a raz w nocy każdorazowo mając pod opieką kilku lub kilkunastu pensjonariuszy. To oznacza, że każdemu z nich opiekunka jest w stanie poświęcić jedynie wycinek swojego czasu, co nie ułatwia budowania relacji. Może to wpływać na samopoczucie seniorów oraz ich zadowolenie z opieki, ponieważ każdy chciałby, aby opiekunka poświęciła mu większą uwagę i codziennie znalazła czas na rozmowę. Niemieckie domy spokojnej starości są doskonale zorganizowane i niezwykle dbają o dobrostan swoich pensjonariuszy. Za przykład takiej troski niech posłuży przepis, który nie pozwala placówkom opiekuńczym umieszczać w jednym pokoju dwóch zupełnie obcych sobie osób, jeśli te nie wyrażają na to zgody.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Praca jako opiekunka domowa w Niemczech

24-godzinna opieka domowa to doskonała alternatywa dla rodzin, które nie chcą zabierać seniora z jego domu i tym samym wyrywać go z przestrzeni, którą doskonale zna, sam urządził i czuje się w niej najlepiej. Korzysta z niej wiele osób, które wymagają wsparcia w codzienności i całodobowej profesjonalnej opieki. W tej sytuacji zapotrzebowanie na opiekunki domowe w Niemczech ciągle rośnie. Nic więc dziwnego, że zdecydowana większość opiekunów z Polski, która nie posiada formalnego wykształcenia w tym kierunku, podejmuje pracę w niemieckich domach. Opiekunka domowa nie musi mieć specjalnych uprawnień, choć pracodawcy cenią sobie doświadczenie w opiece nad seniorami. Takie kandydatki mają do dyspozycji większy wybór ofert oraz możliwość wynegocjowania wyższego wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że swoich sił w zawodzie nie mogą próbować osoby z niewielkim doświadczeniem w opiece – każdy przecież kiedyś zaczynał.

Obowiązki opiekunki seniora pracującej w jego domu

Obowiązki opiekunek pracujących w domach prywatnych są bliźniaczo podobne do tych wykonywanych przez opiekunki zatrudnione w domach opieki z tą różnicą, że mają pod opieką tylko jednego seniora, któremu mogą poświęcić maksimum swojego czasu. W tej sytuacji oprócz wsparcia i pomocy w podstawowych czynnościach dnia codziennego tj. mycie, ubieranie, jedzenie czy chodzenie zajmują się również dotrzymywaniem towarzystwa podopiecznemu i organizowaniem mu różnorodnych aktywności związanych z jego zainteresowaniami. Opiekunki pracujące w niemieckich rodzinach towarzyszą seniorom również w wyjściach np. do lekarza, na spacer, do kina, restauracji czy kawiarni. To jakie aktywności wchodzą w grę, zależy bezpośrednio od stanu zdrowia podopiecznego. Opiekunka domowa jest w stałym kontakcie z bliskimi seniora, którym się zajmuje i na bieżąco informuje ich o jego stanie zdrowia oraz aktualnych potrzebach np. w zakresie środków higienicznych czy spożywczych. Warto również wiedzieć, że opiekunki domowe nie mają prawa wykonywać czynności medycznych, ponieważ zabrania im tego niemieckie prawo. Tak więc zmiana opatrunków czy podawanie zastrzyków zarezerwowane jest wyłącznie dla pracowników medycznych oraz profesjonalnych opiekunek osób starszych Altenpflegerin (Pflegefachkraft). Specyfika pracy w charakterze opiekunki domowej mocno różni się od pracy w placówkach opiekuńczych w zakresie ram czasowych. Pracując z seniorem w jego miejscu zamieszkania czas i kolejność wykonywania codziennych obowiązków zależy w głównej mierze od trybu życia, do jakiego przyzwyczajony jest podopieczny. Niewątpliwą zaletą pracy jako opiekunka całodobowa jest to, że jest czas na lepsze poznanie podopiecznego, co docelowo pozwala na zbudowanie relacji opartej na empatii, sympatii i zaufaniu.  

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (12 votes)
Podobne tematy
Jesteś opiekunką seniora i szukasz ciekawych sposobów na spędzanie czasu ze swoim podopiecznym? Skorzystaj z naszych kreatywnych podpowiedzi! Klikaj teraz!
Pracujesz jako opiekun osób starszych w Niemczech lub dopiero rozważasz wyjazd? Dowiedz się jak radzić sobie z codziennym stresem w pracy z seniorami?
Dowiedz się jak prawidłowo opiekować się seniorem chorym na cukrzycę, aby mu pomóc, a nie zaszkodzić? Klikaj teraz i sprawdź porady dla opiekunów.
Trustpilot
Bitte wählen Sie Ihre Sprache
Für Pflegebedürftige
Für Pflegekräfte
Proszę wybrać swój język
Dla osób potrzebujących opieki
Dla opiekunów