Możliwości dalszego kształcenia w niemieckiej opiece

Treść tego wkładu

Zastanawiasz się nad wyjazdem za zachodnią granicę w charakterze opiekuna osób starszych i w związku z tym poszukujesz rzetelnych informacji dotyczących wymaganych kwalifikacji i możliwości dalszego kształcenia w niemieckiej opiece? A może ukończyłeś szkołę kierunkową w Polsce i nie wiesz, czy to wystarczy, aby być konkurencyjnym na niemieckim rynku pracy? W każdym z powyższych przypadków zachęcamy do lektury niniejszego tekstu. Postaramy się odpowiedzieć w nim na najważniejsze pytania dotyczące wykształcenia opiekunów seniorów w Niemczech.

Kształcenie opiekunów osób starszych w Niemczech

Coraz więcej opiekunek pracujących w Niemieckich rodzinach chciałoby potwierdzić swoje kwalifikacje ukończeniem odpowiedniej szkoły lub kursu. Jednak przeszkodą w tej sytuacji może być okres kształcenia w zawodzie opiekuna, który wynosi aż 3 lata w trybie dziennym, konieczne jest również załatwienie sobie praktyk. Jeśli opiekunka całe swoje życie prywatne i zawodowe ma w Niemczech to sprawa wygląda prosto. Jednak, jeśli za zachodnią granicą jedynie pracuje i regularnie wraca do rodziny pozostającej w kraju, to dodatkowe uczęszczanie do niemieckiej szkoły może być mocno utrudnione o ile nie niemożliwe. Dodatkowym problemem jest stopień znajomości języka niemieckiego, który w wielu przypadkach jest niewielki, co znacząco utrudnia naukę. Na szczęście trzyletnia szkoła to nie jedyna możliwość nauki w Niemieckiej opiece. Poniżej przyjrzymy się wszystkim dostępnym rozwiązaniom.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Kim jest Altenpflegerin, Pflegehelfer i Haushaltshilfe?

Altenpflegerin, czyli opiekun osób starszych

Osoba legitymująca się tytułem Altenpflegerin posiada największy zakres kompetencji z trzech opisanych tutaj stanowisk. Zgodnie z obowiązującym w Niemczech prawem może wydzielać leki, wykonywać zastrzyki oraz inne zadania paramedyczne. Aby zostać Altenpflegerin, trzeba ukończyć 3-letnią szkołę zakończoną egzaminem i uzyskaniem dyplomu zawodowego. Okres nauki możemy skrócić o rok, jeśli wcześniej uzyskaliśmy jakiś inny zawód. Co ważne wymóg ten dotyczy zarówno zainteresowanych nauką Niemców, jak i również osoby pochodzące z innych krajów. Nadto prawo dopuszcza uznanie kwalifikacji osoby, która spełnia dwa warunki: ma wykształcenie kierunkowe uzyskane w innym kraju i ma dwa lata udokumentowanego stażu pracy w wyuczonym zawodzie. Należy jednak dodać, że uznanie dyplomu z innego kraju nie odbywa się automatycznie. Osoba pochodząca zza niemieckiej granicy musi samodzielnie wystąpić o uznanie prawa do wykonywania zawodu opiekuna seniorów, zdać egzamin i udowodnić, że zna język niemiecki. Nasi zachodni sąsiedzi wyjątkowo skrupulatnie podchodzą do tematu opieki nad potrzebującymi. Świadczy o tym na przykład fakt, że wykonywanie zawodu opiekuna osób starszych bez poświadczonych kwalifikacji zagrożone jest karą grzywny wynoszącą 3 tysiące euro. 

Pflegehelfer, czyli pomocnik opiekuna

Pflegehelfer zgodnie z prawem może zajmować się opieką w praktycznym tego słowa znaczeniu, czyli pomagać seniorowi w toalecie, ubieraniu, posiłkach czy poruszaniu się. Aby zostać pomocnikiem opiekuna, trzeba ukończyć specjalistyczny kurs zakończony egzaminem obejmujący minimum 200 godzin. Dzięki niemu można pracować np. w niemieckich domach opieki. Jest to rozwiązanie dość popularne wśród opiekunów z Europy Wschodniej (w tym z Polski), ponieważ ukończenie kursu nie jest tak wymagające, jak trzyletnia szkoła i przy dobrej organizacji można połączyć go z pracą zawodową.

Haushaltshilfe, czyli pomoc domowa

Do obowiązków Haushaltshilfe zgodnie z przepisami należy sprzątanie, pranie czy przygotowywanie posiłków. Do pracy w charakterze pomocy domowej w Niemczech niewymagane jest żadne konkretne wykształcenie kierunkowe. W praktyce opiekunki z polski pracujące legalnie w niemieckich rodzinach najczęściej zatrudniane są właśnie na takich stanowiskach.

Nie trzeba dodawać, że przedstawione powyżej stanowiska oprócz widocznych na pierwszy rzut oka różnic w zakresie kompetencji różnią się również dochodami. Zdecydowanie najwięcej zarobić można pracując w charakterze Altenpflegerin, czyli wykwalifikowanego opiekuna osób starszych, nieco mniej podejmując zatrudnienie jako Pflegehelfer, czyli pomocnik opiekuna. Najniższe wynagrodzenie otrzymują osoby, które pracują jako Haushaltshilfe, czyli pomoc domowa. Również z tego powodu warto zadbać o podnoszenie kwalifikacji w niemieckiej opiece.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Kształcenie opiekunów osób starszych w Polsce

Jeśli planujesz podjęcie pracy w charakterze opiekuna osoby starszej w Niemczech, kwalifikacje możesz uzyskać również w Polsce. W tym celu należy ukończyć policealną szkołę w zawodzie opiekunki środowiskowej, opiekuna domu pomocy społecznej lub opiekuna medycznego. Z dyplomem każdej z tych szkół masz zdecydowanie większe szanse podjęcia legalnego zatrudnienia za zachodnią granicą, zarówno pracując na umowę o pracę, jak i również prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie szkoły w Polsce mają program zbliżony do niemieckiego. Warto to sprawdzić przed wyborem konkretnej placówki, aby potem podczas procesu nostryfikacji nie przeżyć bolesnego rozczarowania.

Przyjrzyjmy się bliżej kwalifikacjom i możliwościom, jakie daje uzyskanie poszczególnych zawodów w Polsce.

  1. Kształcenie w zawodzie opiekunki środowiskowej: Nauka odbywa się w systemie dziennym i zaocznym – do wyboru, trwa jeden rok i kończy się egzaminem. Potwierdzeniem kwalifikacji jest dyplom i certyfikat wydany w języku angielskim honorowany w krajach Unii Europejskiej. Program nauczania obejmuje również miesięczne praktyki, które odbywają się zarówno w hospicjach, domach pomocy społecznej i ośrodkach dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres kompetencji opiekunki środowiskowej obejmuje opiekę nad seniorami, osobami niesamodzielnymi, przewlekle chorymi i samotnymi, które nie mają wsparcia otoczenia. Opiekunka pomaga w higienie osobistej, udziela pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, aktywizuje podopiecznego, wspiera w prowadzeniu gospodarstwa domowego, np. robi zakupy, gotuje, pierze i sprząta.

  1. Kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego: Opiekun medyczny ma szerszy zakres kompetencji, jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. Może bowiem wykonywać nie tylko zabiegi higieniczne, ale i pielęgniarskie, jednakże pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego tj. lekarz czy pielęgniarka. Aby móc podjąć roczną naukę w tym zawodzie trzeba wpierw uzyskać wykształcenie średnie (matura nie jest konieczna). Opiekunowie medyczni znajdują zatrudnienie w polskich szpitalach i innych placówkach zajmujących się szeroko pojętą ochroną zdrowia. Mogą również pracować w domach seniorów i osób wymagających opieki.

  1. Kształcenie w zawodzie opiekuna domu pomocy społecznej: Kształcenie w tym zawodzie zajmuje dwa lata (w formie stacjonarnej lub zaocznej) jednak uzyskanie takiego dyplomu daje najszerszy zakres kompetencji, a co za tym idzie, największe możliwości zatrudnienia w opiece zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Dyplomowany opiekun domu pomocy społecznej może pracować z osobami starszymi i potrzebującymi pomocy zarówno w domach prywatnych, jak i w zinstytucjonalizowanych placówkach pomocowych. Opiekun ten może wykonywać nie tylko czynności pielęgnacyjne tj. higiena jamy ustnej, ciała oraz włosów, ale również czynności rehabilitacyjne zalecone przez terapeutę lub lekarza zajmującego się podopiecznym.

Każdy, kto rozważa kształcenie w zawodach opiekuńczych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech i zastanawia się, czy warto podjąć taki trud, odpowiadamy – zdecydowanie warto. Dlaczego? Ponieważ wykształcenie kierunkowe oznacza możliwość podjęcia legalnej pracy na lepszych warunkach niż w sytuacji, gdy go nie posiadamy. Nadto osoby z kwalifikacjami są bardziej pożądane przez pracodawców. Dodatkowo w całej Europie mamy do czynienia z postępującym starzeniem się społeczeństw co w praktyce oznacza, że już za kilkanaście lat opiekunowie osób starszych będą potrzebni nie tylko za zachodnią granicą, ale również w kraju nad Wisłą oraz w innych państwach na naszym kontynencie. Warto już dziś przygotować się na tę sytuację.

Mamy nadzieję, że nasz artykuł jasno nakreślił Ci dostępne możliwości szkolenia w Niemieckiej opiece. Nie podejmiemy decyzji za Ciebie, ale gorąco rekomendujemy Ci wzięcie pod uwagę poszerzenie swoich kwalifikacji w tym zakresie. Szczególnie jeśli z chcesz związać się z niemiecką branżą opiekuńczą na dłużej, a co za tym idzie, chcesz się rozwijać i otrzymywać godziwe wynagrodzenie. Praca w opiece może się stać największą przygodą Twojego życia i zajęciem, w którym spełnisz się zawodowo i jako człowiek czego serdecznie Ci życzymy i trzymamy kciuki za Twój sukces!

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (12 votes)
Podobne tematy
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Rozważasz pracę w charakterze opiekunki za zachodnią granicą i zastanawiasz się, jak wygląda ona w praktyce? Praca Niemcy z zakwaterowaniem może być bowiem zarówno doskonałym rozwiązaniem, jak i drogą przez mękę.
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Trustpilot