Jak wygląda opieka nad osobami starszymi w Niemczech?

Treść tego wkładu

Niemcy należą do grona najstarszych społeczeństw na naszym kontynencie. To sprawiło, że niemiecki system wsparcia seniorów wyposażony jest w wiele sprawdzonych narzędzi pozwalających dopasować rozwiązania do indywidualnej sytuacji osoby starszej. Dzięki temu zatrudnienie opiekunki z polski jest tylko jedną z możliwości, jakie do dyspozycji mają niemieckie rodziny. Poniżej znajdziesz komplet informacji o tym, jak wygląda opieka nad osobami starszymi w Niemczech. Zapraszamy do lektury.

Niemieckie rozwiązania w zakresie opieki nad seniorami

Niemcy starzeją się zdecydowanie szybciej niż reszta krajów UE. Starzenie się ludności w tym kraju zdecydowanie szybciej przebiega w miastach. Różnice widać również w przypadku starych i nowych krajów związkowych. Dzieje się tak zarówno z powodu niskiego wskaźnika dzietności, jak i również migracji ze wschodu kraju do starych landów.  W tej sytuacji konieczne było wprowadzenie starannie przemyślanej polityki wobec seniorów (nazywanej Altenpolitik). Na poziomie federalnym jest ona realizowana już od ponad trzydziestu lat, natomiast lokalnie zdecydowanie dłużej. Dużą rolę w zaspokajaniu medycznych i społecznych potrzeb osób starszych pełnią organy administracji samorządowej. Dzięki tak kompleksowej współpracy różnorodnych instytucji system może działać sprawnie i skutecznie zapobiegać wykluczeniu seniorów ze względu na ich stan zdrowia, sprawność, samodzielność, jak również sytuację materialną. W 2013 roku ze świadczeń pielęgnacyjnych w Niemczech skorzystało ponad 2,5 miliona osób, a liczba ta sukcesywnie rośnie. 

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jak Niemcy pomagają swoim seniorom?

Niemcy z powodzeniem wdrożyli system pomocy osobom starszym, który zasadniczo obejmuje trzy zagadnienia:
 • świadczenia udzielane seniorom w miejscu ich zamieszkania,

 • sieć placówek pobytu dziennego i czasowego zorganizowanych w strefie zamieszkania osób starszych,

 • finansowe wsparcie seniorów w postaci świadczeń i zasiłków.

Poniżej przyjrzymy się dokładniej każdemu z tych zagadnień. Jednocześnie nie zapominając, że oprócz pomocy instytucjonalnej, na której skupiamy się w niniejszym tekście, w Niemczech istnieje również doskonale rozwinięty rynek komercyjnych usług opiekuńczych obejmujących np. całodobowe wsparcie wykwalifikowanych opiekunów pochodzących między innymi z naszego kraju. Opiekunowie osób starszych skutecznie odciążają rodziny seniorów, dzięki czemu mogą one normalnie funkcjonować, będąc spokojnymi o zdrowie, bezpieczeństwo oraz życie swoich bliskich przez całą dobę. To doskonałe rozwiązanie dla szerokiego grona zapracowanych, których w XXI wieku nie brakuje a którym leży na sercu leży dobro rodziców i dziadków w jesieni ich życia.

Świadczenia udzielane w miejscu zamieszkania osoby starszej

Za świadczenia udzielane seniorom w miejscu ich zamieszkania w odpowiada niemiecki samorząd terytorialny. Mogą mieć one charakter odpłatny, częściowo odpłatny lub bezpłatny zależnie od charakteru usługi oraz wysokości dochodu w konkretnym gospodarstwie domowym. Nieodpłatne dla seniora (czyli finansowane z kasy ubezpieczenia pielęgnacyjnego) są najczęściej usługi stricte pielęgnacyjne i opiekuńcze, za które odpowiadają stacje socjalne (Sozialstation). Na terenie całych Niemiec działa około 12 tysięcy takich placówek. Świadczenia pielęgnacyjne świadczą również prywatne firmy spełniające wymagania prawne dotyczące opieki długoterminowej, jak i organizacje pozarządowe tj. Niemiecki Czerwony Krzyż czy Zakon Kawalerów Maltańskich.

Zakres wsparcia udzielanego w miejscu zamieszkania seniora może obejmować:

 • zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza prowadzącego,

 • zaopatrzenie seniora w środki pielęgnacyjne,

 • porady z zakresu opieki pielęgnacyjnej dla rodziny oraz opiekunów nieformalnych,

 • porady z zakresu możliwego finansowania świadczeń opiekuńczych i możliwości ubiegania się o inne formy wsparcia,

 • podstawową opiekę medyczną seniorów ciężko oraz przewlekle chorych,

 • zaopatrzenie i pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego realizowana przez wyspecjalizowanych opiekunów osób starszych (Altenbetreuer, Altenhelfer),

 • opieka duszpasterska,

 • inne usługi i świadczenia wynikające z lokalnych potrzeb osób starszych.
Dodatkowo samorządy dysponujące większym budżetem mogą wspierać seniorów również w zakresie:
 • dostosowaniu mieszkania do wymagań osoby starszej,

 • udostępnianiu fachowców w przypadku awarii urządzeń gospodarstwa domowego.

Oprócz Stacji Socjalnych na rzecz osób starszych i ich integracji społecznej działają również biura do spraw seniorów (Seniorenbüro). Są one odpowiedzialne za organizację usług społecznych dla osób w podeszłym wieku, a swoje działania dopasowują do wymagań lokalnej społeczności swoich beneficjentów. Są również pośrednikiem pomiędzy seniorami i ich rodzinami a podmiotami oferującymi interesujące ich usługi. Oferują także poradnictwo oraz pracę socjalną realizowaną przez grono wykwalifikowanych pracowników posiadających doświadczenie w pracy z seniorami. Zapewniają też mieszkania chronione dostosowane do potrzeb i wymagań osób starszych o obniżonej sprawności ruchowej. Zamieszkujący w nich seniorzy dodatkowo mogą korzystać z pomocy w zakupach, wsparcia pielęgniarskiego czy usług opiekuńczych. Takie mieszkania nierzadko zajmują np. jedną kondygnację w budynku mieszkalnym w sytuacji, gdy pozostałe kondygnacje oferują mieszkania do wynajmu dla każdego. Ma to zapobiegać tworzeniu się stref wykluczenia osób starszych, a co za tym idzie, również mniej samodzielnych. Wsparcie seniorów w miejscu zamieszkania obejmuje również organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych mających na celu podniesienie sprawności fizycznej oraz integrację z otoczeniem.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Placówki pobytu dziennego i czasowego działające w środowisku zamieszkania seniora

Domy dziennego pobytu z racji swojej specyfiki pozwalają bliskim osób starszych na łączenie opieki nad seniorem z obowiązkami zawodowymi. Placówki te działają z reguły w dni powszednie od kilku do nawet 10 godzin. W obliczu faktu, że większość osób zajmujących się np. dziadkami czy starzejącymi się rodzicami to kobiety a w Niemczech są one najczęściej zatrudniane w niepełnym wymiarze czasu pracy, to takie placówki mogą skutecznie rozwiązać problem związany z tym, kto zajmie się seniorem pod nieobecność opiekuna. Warto również wiedzieć, że nie wszystkie domy dziennego pobytu są takie same. Do dyspozycji są placówki dla osób dotkniętych demencją starczą oraz takie przyjmujące seniorów z zaburzeniami funkcji poznawczych. Łączy je jednak to, że wszystkie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników oraz są wyposażone w sprzęty i urządzenia, które mają na celu maksymalne ułatwienie pobytu osobom w podeszłym wieku. Transport do tego rodzaju placówki najczęściej jest finansowany ze środków ubezpieczenia pielęgnacyjnego, jednakże w pierwszej kolejności mogą z niego skorzystać osoby, które mieszkają samotnie i wymagają opieki podczas dojazdu. Oprócz domów dziennego pobytu w każdym niemieckim mieście działają kluby i inne miejsca spotkań dedykowane seniorom, w których osoby starsze mogą się spotkać, uczyć się nowych rzeczy, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Klub dla seniora można znaleźć przy każdej parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej. I choć częstotliwość spotkań w klubach jest różna, to wszystkie one mają na celu integrację osób starszych z otoczeniem oraz podtrzymywanie ich aktywności społecznej.

Wsparcie finansowe osób w podeszłym wieku

Podstawą otrzymania niemieckich seniorów są świadczenia pochodzące z systemu ubezpieczenia rentowo-emerytalnego. Jednakże to nie jedyne świadczenia pieniężne, o które mogą się ubiegać osoby w podeszłym wieku. W przypadku niskiej emerytury lub niespodziewanych wysokich wydatków osoby starsze mają prawo do zasiłku z pomocy społecznej. Dodatkowo seniorzy mogą ubiegać się o świadczenia pieniężne lub rzeczowe z tytułu ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Jeśli więc osoba starsza nie ma wystarczających środków na godziwe życie oraz leczenie może sama lub z pomocą bliskich sobie osób wystąpić przysługujące jej zasiłki i świadczenia. Wszystko po to, aby każdy senior w Niemczech mógł godnie i z szacunkiem przeżyć pozostałe mu lata.

Jak pokazują powyższe przykłady, zakres wsparcia osób starszych za naszą zachodnią granicą jest niebywale złożony, a co za tym idzie, zapewnia, różnorodne rozwiązania skierowane zarówno do seniorów samodzielnych, jak i niesamodzielnych. Wsparcie obejmuje praktycznie wszystkie sfery życia osób starszych, od spraw typowo bytowych na działaniach integracyjnych kończąc. Okazuje się jednak, że nawet takie zaawansowane środki pomocowe często wydają się niewystarczające, co sprawia, że również rynek prywatnych usług opiekuńczych rozwija się doskonale, a pracy dla opiekunek z polski nie brakuje. Jeśli więc poszukujesz ciekawej i dobrze płatnej pracy za granicą praca w niemieckiej opiece może być czymś dla Ciebie!

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (11 votes)
Podobne tematy
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Rozważasz pracę w charakterze opiekunki za zachodnią granicą i zastanawiasz się, jak wygląda ona w praktyce? Praca Niemcy z zakwaterowaniem może być bowiem zarówno doskonałym rozwiązaniem, jak i drogą przez mękę.
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Trustpilot