Cechy idealnej opiekunki seniora

Treść tego wkładu

Praca w charakterze opiekunki osób starszych wymaga od kandydata na to stanowisko jasno sprecyzowanych cech charakteru. Bez wątpienia nie jest to zajęcie dla każdego. Dlatego, zanim zdecydujesz się zmienić swoje zawodowe życie i wyjechać do pracy z niemieckimi seniorami sprawdź, czy jest to zajęcie dla Ciebie? W niniejszym artykule przybliżymy Ci najważniejsze cechy idealnej opiekunki. Mamy nadzieję, że będą one dla Ciebie pomocne w podjęciu decyzji o rozpoczęciu swojej kariery w niemieckiej opiece?

Jakie cechy charakteru powinna mieć opiekunka osoby starszej?

W pracy opiekuna osoby starszej za naszą zachodnią granicą oprócz doświadczenia i znajomości języka niemieckiego wymagane są również odpowiednie predyspozycje związane z podejściem do podopiecznego wynikające z cech charakteru opiekunki. Należy bowiem mieć świadomość, że kompetencje zawodowe czy językowe można bez problemu pozyskać i doskonalić w sytuacji, gdy cechy charakteru po prostu mamy i z reguły są one niezmienne. Dlatego tak ważne jest, aby sprawdzić, czy nadajemy się do tego rodzaju pracy jeszcze zanim zdecydujemy się aplikować na takie stanowisko. Nie ma bowiem nic gorszego od opiekunki, która nie lubi ludzi i nie chce im pomagać. W takiej sytuacji męczy się bowiem nie tylko opiekun, ale również podopieczny, który przecież jasno wyczuwa niechęć osoby, która się nim zajmuje.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Jakie cechy powinna mieć idealna opiekunka?

Co do zasady opiekunka powinna być osobą zdrową zarówno fizycznie, jak i psychicznie, aby móc odpowiedzialnie i bezpiecznie zajmować się pielęgnacją i opieką nad seniorem. Przyda się również podstawowa wiedza na temat najczęstszych chorób występujących u osób starszych oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jednak to nie wszystko. Niezbędne są również odpowiednie cechy charakteru, wszak dopasowanie pracy do indywidualnych predyspozycji zdecydowanie minimalizuje ryzyko wypalenia zawodowego, które w tej profesji nie jest rzadkością i należy mieć tego świadomość. Idealna opiekunka będzie swoją pracę traktowała nie tylko jako źródło zarobkowania, ale również jako swojego rodzaju misję niesienia pomocy osobom w potrzebie.

Opiekunka seniora powinna być cierpliwa

W przypadku pracy w charakterze opiekunki seniora w Niemczech cierpliwość to niewątpliwie słowo klucz. Trzeba przyzwyczaić i zaakceptować fakt, że podopieczny nierzadko będzie wymagał kilkukrotnego powtarzania czy tłumaczenia. Przyda się również duża doza tolerancji i empatii szczególnie w przypadku osób, które cierpią z powodu dolegliwości starczych tj. demencja czy choroba Alzheimera. Opiekunka musi pamiętać, że w takim przypadku problemy z pamięcią, związkami przyczynowo skutkowymi lub logicznym myśleniem nie są złośliwością podopiecznego a jedynie wynikiem choroby, na którą nie ma wpływu. Takie podejście pozwala na harmonijną współpracę pozbawioną pretensji, zdenerwowania czy zniecierpliwienia.

Opiekunka seniora powinna być osobą odpowiedzialną

Odpowiedzialność w pracy opiekuna domowego przejawia się przede wszystkim w gotowości do pełnienia swoich obowiązków i pomocy podopiecznemu nie tylko w codziennych sytuacjach, ale również w sytuacjach kryzysowych. Jednak, aby wywiązywać się z tego zadania właściwie, konieczna jest także czujność na zmieniające się okoliczności i umiejętność zauważenia, gdy dzieje się coś niecodziennego, na co należy zwrócić uwagę. Sprawując opiekę nad seniorem, opiekunka jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo i dobrostan, warto mieć tego pełną świadomość.

Opiekunka seniora powinna być osobą samodzielną

Samodzielność opiekunki oznacza to, że umie sobie ona poradzić w różnych sytuacjach, które mogą wyniknąć w trakcie pracy z podopiecznym. Zaradność sprawia, że opiekun nie musi z każdym problemem zwracać się do innych osób np. rodziny seniora lub przydzielonego koordynatora (w przypadku współpracy z agencją opiekunek) tylko samodzielnie znajduje satysfakcjonujące i bezpieczne rozwiązanie.

Opiekunka seniora powinna być opanowana w każdej sytuacji

Opanowanie w pracy opiekuna osób starszych w Niemczech to cecha absolutnie niezbędna.  Zachowanie zimnej krwi w sytuacji kryzysowej tj. wypadek czy awaria będzie zdecydowaną zaletą opiekunki i docelowo może zaważyć o bezpieczeństwie zarówno niej samej, jak i podopiecznego oraz całego gospodarstwa domowego. Umiejętność skoncentrowania na problemie bez niepotrzebnej paniki pozwoli znaleźć rozwiązanie, pomoc lub powiadomić rodzinę czy odpowiednie do sytuacji służby.

Opiekunka seniora powinna być odporna na stres

Stres to nieodłączny towarzysz w pracy opiekuna osób starszych. Dlatego w tym zawodzie najlepiej odnajdą się osoby, które są stosunkowo odporne na przedłużające się sytuacje stresowe. Osoby, które nie potrafią działać w permanentnym stresie, bardzo szybko dotknie wypalenie, zniechęcenie, poirytowanie i depresja. Dlatego przed wyjazdem do pracy w charakterze opiekuna domowego warto zadać sobie pytanie: jaka jest moja odporność na stres? I udzielić sobie uczciwej odpowiedzi opartej o nasze wcześniejsze doświadczenia. Pozwoli Ci to uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w przyszłości.

Opiekunka seniora powinna mieć wysoki poziom empatii

Empatia opiekunki jest niezbędna, aby zrozumiała ona bieżące potrzeby seniora, które nierzadko wynikają z jego schorzeń. Właściwa reakcja na zgłaszane objawy pozwala na utrzymanie optymalnego samopoczucia podopiecznego i podniesienie komfortu jego życia. Empatia jest szczególnie ważna w przypadku, gdy senior zmaga się ze schorzeniami, które powodują znaczne dolegliwości bólowe. I żeby było jasne, nie chodzi o to, aby opiekunka miała teraz płakać razem z osobą starszą lub się nad nią litować. Chodzi o to, aby mieć w sobie wrażliwość do wczucia się w sytuację drugiej osoby i chęć jej pomocy na tyle na ile jest to aktualnie możliwe.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Opiekunka seniora powinna umieć powiedzieć „nie”

Seniorzy mają różne prośby. Nierzadko również takie, których realizacja mogłaby im poważnie zaszkodzić np. w zakresie żywienia czy spożywania słodyczy. Dlatego świadoma opiekunka musi być asertywna i zaprotestować, gdy zaistnieje taka potrzeba. Jednak każda odmowa powinna być poparta rzetelnymi argumentami. Należy unikać odpowiedzi w stylu: nie bo nie. Warto wyjaśnić podopiecznemu, dlaczego nie możemy zgodzić się na to, czy owo i zawsze podkreślać, że działamy dla jego dobra, a nie dlatego, aby zrobić mu np. na złość.

Opiekunka seniora powinna być uczciwa

Uczciwość to niejako oczywista oczywistość w pracy opiekuna osób starszych. Jednak zdecydowaliśmy się o niej wspomnieć, aby nie było niejasności. Uczciwość opiekunki powinna wyrażać się zarówno w sumiennym wykonywaniu swoich obowiązków wobec seniora, jak i w opiece nad powierzonym do dyspozycji opiekuna mieniem np. własnym pokojem, samochodem czy pieniędzmi przewidzianymi na sprawunki.

Opiekunka seniora powinna być pozytywnie nastawiona do życia

Od nastawienia opiekunki zależy samopoczucie seniora. Dobry nastrój opiekuna tworzy ogólną atmosferę w domu i przekłada się na jego współpracę z osobą starszą. Wykonywanie codziennych obowiązków z uśmiechem sprawia, że podopieczny będzie czuł się dobrze, co nie pozostanie bez wpływu na jego zdrowie i ogólny dobrostan. Radość w kontaktach pozwoli także na zbudowanie pozytywnej relacji pomiędzy opiekunem a podopiecznym, która sprawi, że również problemy i trudności będą jedynie chwilową niedogodnością.

Opiekunka seniora powinna być serdeczna i ciepła

Osoby serdeczne i ciepłe wzbudzają zaufanie. W towarzystwie takiej opiekunki podopieczny czuje się bezpiecznie. Serdeczność opiekuna pozwoli także na łagodzenie sytuacji konfliktowych, których w tej pracy nie brakuje. Należy mieć bowiem świadomość, że osoby starsze przez towarzyszące ich życiu dolegliwości nierzadko są uparte, nerwowe lub nawet złośliwe i trzeba wykazać się dużą serdecznością i ciepłem, aby je udobruchać.

Opiekunka seniora powinna być zorganizowana i poukładana

Organizacja czasu pracy w opiece domowej jest niezwykle ważna. Opiekunka ma wiele różnorodnych obowiązków, począwszy od higieny osoby starszej, poprzez gotowanie, podawanie posiłków, karmienie na organizowaniu aktywności seniora i spędzaniu z nim wolnego czasu kończąc. Realizacja tych wszystkich zadań wymaga dużego zorganizowania. W przeciwnym razie do codzienności opiekuna a co za tym idzie, również seniora wkradnie się chaos a od tego już tylko krok do zdenerwowania, konfliktów i braku uważności, która w tej pracy może mieć bardzo poważne konsekwencje związane z bezpieczeństwem podopiecznego.

Opiekunka seniora powinna umieć prowadzić domowe finanse

W opiece domowej najczęściej to opiekunka odpowiada za zakup produktów spożywczych, chemii domowej, kosmetyków i środków higienicznych oraz wykupywanie recept na leki przepisane seniorowi. Nie brakuje również sytuacji w których (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez opiekunkę) zajmuje się ona również bieżącymi opłatami za gospodarstwo domowe podopiecznego. W tej sytuacji umiejętność dysponowania środkami finansowymi powierzonymi przez rodzinę seniora lub jego samego jest kluczowa, aby wszystko działało bez zarzutu.

Opiekunka seniora powinna być osobą kontaktową

Opiekunka seniora powinna być osobą kontaktową i komunikatywną. I mamy tutaj na myśli zarówno cechy osobowości, jak i znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym. Bezpośrednia i otwarta komunikacja z podopiecznym sprawia, że obie strony czują się w tej relacji o wiele swobodniej i bezpieczniej. Podniesie to również jakość spędzanego wspólnie czasu.

Mamy nadzieję, że wśród powyższych cech opiekunki osoby starszej znalazłaś swoje i już wkrótce rozpoczniesz nową przygodę zawodową w niemieckiej opiece domowej. Życzymy Ci tego z całego serca.

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

4.9/5 - (15 votes)
Podobne tematy
Poważnie rozważasz wyjazd do pracy w charakterze opiekunki seniora, jednak przeraża Cię wielomiesięczna rozłąka z rodziną? Jeśli tak to niniejszy artykuł jest dla Ciebie. Opowiemy Ci w nim o tym, że nie zawsze musisz wyjeżdżać na długie tygodnie i wskażemy możliwości podjęcia opieki w Niemczech na 1 miesiąc.
Planujesz podjąć pracę w charakterze opiekunki osób starszych w Niemczech i zastanawiasz się, czy korzystniej jest zatrudnić się w domu opieki, czy nawiązać bezpośrednią współpracę z rodziną w ramach opieki domowej?
Jeśli rozważasz podjęcie pracy w Niemczech w charakterze opiekunki seniora, to z pewnością zastanawiasz się jaką formę zatrudnienia wybrać? Możesz bowiem zostać oddelegowana do pracy przez agencję opiekunek lub wybrać pracę opiekunki w Niemczech bez pośredników.
Trustpilot