Certyfikat A1

Czy certyfikat A1 z języka niemieckiego jest wystarczający w pracy opiekunki?
Treść tego wkładu

W ogłoszeniach dotyczących pracy w charakterze opiekunki osoby starszej za naszą zachodnią granicą najczęściej zamieszczona jest informacja na temat wymaganej znajomości języka niemieckiego. Pracodawcy oczekują przynajmniej podstawowych kompetencji językowych pozwalających na komunikację zarówno z podopiecznym, jak i jego rodziną oraz osobami spotykanymi w sytuacjach życia codziennego np. u lekarza czy w sklepie. Jeśli zastanawiasz się, czy certyfikat A1 z języka niemieckiego będzie w tej sytuacji wystarczający, czytaj dalej.

Po co mi certyfikat A1?

Języków obcych w dorosłym życiu najczęściej uczymy się w konkretnym celu. Może nim być np. chęć podróżowania i poznawania innych krajów, kultur i obyczajów. Nierzadko jednak uczymy się języka, ponieważ w planach mamy emigrację zagraniczną i w ten sposób chcemy podnieść swoją atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat językowy stanowi poświadczenie naszych umiejętności językowych, dzięki czemu rekruter lub pracodawca nie musi wierzyć nam na słowo. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku pracy w branży opiekuńczej w Niemczech. W której niczym niezakłócona komunikacja stanowi podstawę sprawnej współpracy z podopiecznym, klucz do nawiązania z nim pozytywnej relacji a co za tym idzie większą satysfakcję z pracy dla samego opiekuna. Warto również pamiętać, że opiekunki znające język niemiecki zarabiają więcej i pracuje im się po prostu łatwiej. Z ciekawostek warto wiedzieć, że certyfikat A1 z języka niemieckiego wymagany w stosunku do obywateli wielu krajów, którzy potrzebują wizy na przebywanie w Niemczech. Natomiast obywatele Unii Europejskiej, którzy planują uzyskanie niemieckiego obywatelstwa, muszą mieć potwierdzenie umiejętności językowych w postaci certyfikatu B1.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

6-stopniowa skala znajomości języka niemieckiego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (z angielskiego: Common European Framework of Reference for Languages, czyli CEFR) podzielił poziom nauki języków obcych, a więc również języka niemieckiego na 6 poziomów: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Każdy z nich określa poziomy znajomości języka w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, czyli pisania, czytania, mówienia oraz słuchania. Uzyskanie każdego z certyfikatów poprzedza egzamin. Tak więc posiadanie certyfikatu A1 oznacza to, że osoba rozpoczynała naukę od zera i doszła do określonego poziomu w komunikacji językowej. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce.

Poziomy znajomości języka niemieckiego od A1 do C2

Poziom A1 – poziom początkujący (Start Deutsch 1 / TELC Deutsch A1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie A1:

 • rozumie i umie zastosować w życiu codziennym potoczne zwroty oraz wyrażenia,
 • umie przedstawić zarówno siebie, jak i innych,
 • umie sformułować pytania dotyczące życia prywatnego swoich rozmówców,
 • umie prowadzić prostą rozmowę w sytuacji, gdy rozmówca mówi zrozumiale i stosunkowo wolno.

Poziom A2 – poziom podstawowy (Start Deutsch 2 / TELC Deutsch A2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie A2:

 • rozumie wypowiedzi innych osób zwierające często wykorzystywane zwroty dotyczące życia codziennego,
 • porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych dotyczących tematów jej znanych lub typowych tj. np. pogoda,
 • umie prosto i zrozumiale opisać swoje pochodzenie,
 • umie rozmawiać na tematy codzienne związane z podstawowymi potrzebami.

Poziom B1: poziom średniozaawansowany (Zertifikat Deutsch / TELC Deutsch B1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie B1:

 • rozumie główne wątki jasnych wypowiedzi w sytuacjach, gdy dotyczą one spraw jej znanych lub typowych sytuacji życia codziennego związanych np. z pracą, zakupami czy spędzaniem czasu wolnego,
 • porozumie się w większości sytuacji występujących w trakcie podróży w krajach, w których mówi się po niemiecku,
 • umie tworzyć proste i spójne wypowiedzi na tematy sobie znane,
 • jest w stanie opisać swoje doświadczenia, przeszłe wydarzenia, marzenia i plany wraz z ich uzasadnieniem.

 

Poziom B2: poziom wyższy średniozaawansowany (Zertifikat Deutsch für den Beruf / TELC Deutsch B2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie B2:

 • rozumie znaczenie głównych wątków w tekstach bardziej złożonych dotyczących zarówno tematów konkretnych, jak i również zagadnień abstrakcyjnych,
 • nie ma problemów ze zrozumieniem dyskusji dotyczącej tematów technicznych, jeśli dotyczą one jej specjalności,
 • jest w stanie nawiązać spontaniczną rozmowę, z osobą której ojczystym językiem jest niemiecki i przeprowadzić ją w sposób płynny oraz bezstresowy dla obu stron,
 • umie wypowiedzieć się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej na wiele różnych tematów,
 • potrafi bez problemów uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji, uwzględniając zarówno zalety, jak i ograniczenia różnych rozwiązań.

Poziom C1: poziom zaawansowany (Zentrale Mittelstufenprüfung / TELC Deutsch C1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie C1:

 • rozumie trudne i długie teksty oraz jest w stanie zauważyć ukryte znaczenia w nich zawarte tzw. drugie dno,
 • mówi płynie i całkowicie spontanicznie znajdując odpowiednie słownictwo i sformułowania,
 • wykorzystuje język niemiecki w swobodnych kontaktach towarzyskich, zawodowych, edukacyjnych i społecznych,
 • formułuje prawidłowo zbudowane i jasne dla rozmówcy wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień i problemów,
 • w sposób właściwy i bezproblemowy wykorzystuje reguły organizacji wypowiedzi, łączniki oraz wskaźniki zespolenia w przekazywanych przez siebie wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Poziom C2: poziom profesjonalny (Großes Deutsches Sprachdiplom / TELC Deutsch C2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie C2:

 • zrozumie wszystko, co się do niej mówi, co usłyszy lub przeczyta,
 • umie streścić uzyskane informacje niezależnie czy pochodzą one ze źródeł mówionych, czy pisanych nie tracąc nic z zawartych w nich tezach,
 • potrafi wyrażać swoje myśli w sposób całkowicie spontaniczny i jednocześnie precyzyjny uwzględniając drobne niuanse znaczeniowe nawet w niezwykle długich i złożonych wypowiedziach.

 

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

Instytucje certyfikujące w zakresie języka niemieckiego

Goethe Institut

Instytut Goethego to instytucja zajmująca się propagowaniem kultury oraz języka niemieckiego na całym świecie. To również instytucja, którą można bez problemu znaleźć w każdym większym mieście. Do jej zadań należy między innymi przeprowadzanie egzaminów z tego języka na poziomach od A1 do C2, a uzyskany w ten sposób certyfikat pozwala np. na podjęcie nauki na niemieckiej uczelni wyższej. Podczas egzaminów sprawdzane są cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie oraz pisanie i tylko zaliczenie wszystkich pozwala uzyskać certyfikat.

TELC

TELC, czyli The European Language Certificates przeprowadza egzaminy z języka niemieckiego w wielu krajach na świecie. Egzaminy TELC są opracowane i zarządzane przez organizację Weiterbuildungs-Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie. Podobnie jak w przypadku egzaminów w Instytucie Goethego pozwalają uzyskać certyfikację na poziomach od A1 do C2 i obejmują cztery wskazane wyżej umiejętności. Certyfikat TELC jest uznawany przez pracodawców w całej UE oraz uczelnie i urzędy a dodatkowo pozwala na ubieganie się o obywatelstwo niemieckie. Warto również wiedzieć, że wydawany jest bezterminowo, co w praktyce oznacza, że jego ważność nie wygasa.

Do egzaminów językowych organizowanych przez Goethe Institut oraz TELC można przystąpić w dowolnym momencie i w chwili zapisu nie trzeba dysponować żadnym potwierdzeniem naszych umiejętności np. w postaci świadectwa szkolnego czy ukończenia kursu językowego. Nie trzeba również przerabiać niższych poziomów kształcenia, ponieważ przystępując do egzaminu, np. na poziomie B2 jednocześnie deklarujemy, że mamy wiedzę z poziomów niższych.

Uzyskanie certyfikatu językowego pozwala na podjęcie wymarzonej pracy w niemieckiej opiece na znacznie lepszych warunkach niż te, które znajdziemy w ofertach dla opiekunek bez języka. Posiadanie oficjalnego poświadczenia naszych kompetencji językowych pozwala już na starcie zyskać przychylność potencjalnych pracodawców. A i komfort wykonywania codziennych obowiązków będzie w tym przypadku o wiele wyższy. Nie wspominając już o budowaniu relacji z podopiecznym, jego bliskimi oraz innymi osobami z bezpośredniego kręgu znajomych opiekuna. Zdecydowanie warto poświęcić czas i środki na naukę języka niemieckiego przed planowanym wyjazdem do pracy za zachodnią granicę choćby na poziomie A1. Pozwoli nam to na większą pewność siebie zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym.

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (2 votes)
Podobne tematy
Pracujesz jako opiekun osób starszych w Niemczech lub dopiero rozważasz wyjazd? Dowiedz się jak radzić sobie z codziennym stresem w pracy z seniorami?
Dowiedz się jak prawidłowo opiekować się seniorem chorym na cukrzycę, aby mu pomóc, a nie zaszkodzić? Klikaj teraz i sprawdź porady dla opiekunów.
Dowiedz się, jak wygląda praca opiekunki seniora chorego na Alzheimera – na co trzeba zwrócić uwagę i czego dopilnować w trakcie wykonywania obowiązków?
Trustpilot
Bitte wählen Sie Ihre Sprache
Für Pflegebedürftige
Für Pflegekräfte
Proszę wybrać swój język
Dla osób potrzebujących opieki
Dla opiekunów