Certyfikat A1

Czy certyfikat A1 z języka niemieckiego wystarczy w pracy opiekunki?
Treść tego wkładu

W ogłoszeniach dotyczących pracy w charakterze opiekunki osoby starszej za naszą zachodnią granicą najczęściej zamieszczona jest informacja na temat wymaganej znajomości języka niemieckiego. Pracodawcy oczekują przynajmniej podstawowych kompetencji językowych pozwalających na komunikację zarówno z podopiecznym, jak i jego rodziną oraz osobami spotykanymi w sytuacjach życia codziennego np. u lekarza czy w sklepie. Jeśli zastanawiasz się, czy certyfikat A1 z języka niemieckiego będzie w tej sytuacji wystarczający, czytaj dalej.

Po co mi certyfikat A1?

Języków obcych w dorosłym życiu najczęściej uczymy się w konkretnym celu. Może nim być np. chęć podróżowania i poznawania innych krajów, kultur i obyczajów. Nierzadko jednak uczymy się języka, ponieważ w planach mamy rezydencję lub emigrację zagraniczną i w ten sposób chcemy podnieść swoją atrakcyjność w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat A1 oraz wyższy stanowi poświadczenie naszych umiejętności językowych, dzięki czemu rekruter lub pracodawca nie musi wierzyć nam na słowo. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku pracy w opiece w Niemczech. W której niczym niezakłócona komunikacja stanowi podstawę sprawnej współpracy z podopiecznym, klucz do nawiązania z nim pozytywnej relacji a co za tym idzie większą satysfakcję z pracy dla samego opiekuna. Warto również pamiętać, że opiekunki znające język niemiecki zarabiają więcej,  a ich praca jest po prostu łatwiejsza. Z ciekawostek warto wiedzieć, że certyfikat A1 z języka niemieckiego wymagany w stosunku do obywateli wielu krajów, którzy potrzebują wizy na pobyt w Niemczech. Natomiast obywatele Unii Europejskiej, którzy planują uzyskanie niemieckiego obywatelstwa, muszą mieć potwierdzenie umiejętności językowych w postaci certyfikatu B1.

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

6-stopniowa skala znajomości języka niemieckiego

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (z angielskiego: Common European Framework of Reference for Languages, czyli CEFR) podzielił poziom nauki języków obcych, a więc również języka niemieckiego na 6 poziomów: certyfikat A1, A2, B1, B2, C1, C2. Każdy z nich określa poziomy znajomości języka w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych, czyli pisania, czytania, mówienia oraz słuchania. Uzyskanie każdego z certyfikatów poprzedza egzamin. Tak więc posiadanie certyfikatu A1 oznacza to, że osoba rozpoczynała naukę od zera i doszła do określonego poziomu w komunikacji językowej. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w praktyce.

POZIOMY ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO – CERTYFIKAT A1 DO C2

Poziom A1 – poziom początkujący (Start Deutsch 1 / TELC Deutsch A1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie A1:

 • rozumie i umie zastosować w życiu codziennym potoczne zwroty oraz wyrażenia,
 • umie przedstawić zarówno siebie, jak i innych,
 • umie sformułować pytania dotyczące życia prywatnego swoich rozmówców,
 • umie prowadzić prostą rozmowę w sytuacji, gdy rozmówca mówi zrozumiale i stosunkowo wolno.

Poziom A2 – poziom podstawowy (Start Deutsch 2 / TELC Deutsch A2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie A2:

 • rozumie wypowiedzi innych osób zwierające często wykorzystywane zwroty dotyczące życia codziennego,
 • porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych dotyczących tematów jej znanych lub typowych tj. np. pogoda,
 • umie prosto i zrozumiale opisać swoje pochodzenie,
 • umie rozmawiać na tematy codzienne związane z podstawowymi potrzebami.

Poziom B1: poziom średniozaawansowany (Zertifikat Deutsch / TELC Deutsch B1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie B1:

 • rozumie główne wątki jasnych wypowiedzi w sytuacjach, gdy dotyczą one spraw jej znanych lub typowych sytuacji życia codziennego związanych np. z pracą, zakupami czy spędzaniem czasu wolnego,
 • porozumie się w większości sytuacji występujących w trakcie podróży w krajach, w których mówi się po niemiecku,
 • umie tworzyć proste i spójne wypowiedzi na tematy sobie znane,
 • jest w stanie opisać swoje doświadczenia, przeszłe wydarzenia, marzenia i plany wraz z ich uzasadnieniem.

 

Poziom B2: poziom wyższy średniozaawansowany (Zertifikat Deutsch für den Beruf / TELC Deutsch B2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie B2:

 • rozumie znaczenie głównych wątków w tekstach bardziej złożonych dotyczących zarówno tematów konkretnych, jak i również zagadnień abstrakcyjnych,
 • nie ma problemów ze zrozumieniem dyskusji dotyczącej tematów technicznych, jeśli dotyczą one jej specjalności,
 • jest w stanie nawiązać spontaniczną rozmowę, z osobą której ojczystym językiem jest niemiecki i przeprowadzić ją w sposób płynny oraz bezstresowy dla obu stron,
 • umie wypowiedzieć się zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej na wiele różnych tematów,
 • potrafi bez problemów uzasadnić swoje stanowisko w dyskusji, uwzględniając zarówno zalety, jak i ograniczenia różnych rozwiązań.

Poziom C1: poziom zaawansowany (Zentrale Mittelstufenprüfung / TELC Deutsch C1)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie C1:

 • rozumie trudne i długie teksty np. umowy oraz jest w stanie zauważyć ukryte znaczenia w nich zawarte tzw. drugie dno,
 • mówi płynie i całkowicie spontanicznie znajdując odpowiednie słownictwo i sformułowania,
 • wykorzystuje język niemiecki w swobodnych kontaktach towarzyskich, zawodowych, edukacyjnych i społecznych,
 • formułuje prawidłowo zbudowane i jasne dla rozmówcy wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień i problemów,
 • w sposób właściwy i bezproblemowy wykorzystuje reguły organizacji wypowiedzi, łączniki oraz wskaźniki zespolenia w przekazywanych przez siebie wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Poziom C2: poziom profesjonalny (Großes Deutsches Sprachdiplom / TELC Deutsch C2)

Osoba, która zna język niemiecki na poziomie C2:

 • zrozumie wszystko, co się do niej mówi, co usłyszy lub przeczyta,
 • umie streścić uzyskane informacje niezależnie czy pochodzą one ze źródeł mówionych, czy pisanych nie tracąc nic z zawartych w nich tezach,
 • potrafi wyrażać swoje myśli w sposób całkowicie spontaniczny i jednocześnie precyzyjny uwzględniając drobne niuanse znaczeniowe nawet w niezwykle długich i złożonych wypowiedziach.

 

Z wysokim wynagrodzeniem i uczciwie: droga do idealnej pracy w opiece poprzez ennie.

GDZIE UZYSKASZ CERTYFIKAT A1 Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – INSTYTUCJE CERTYFIKUJĄCE

Goethe Institut

Instytut Goethego to instytucja zajmująca się propagowaniem kultury oraz języka niemieckiego na całym świecie. To również instytucja, którą można bez problemu znaleźć w każdym większym mieście. Do jej zadań należy między innymi przeprowadzanie egzaminów z tego języka na poziomach od A1 do C2, a uzyskany w ten sposób certyfikat pozwala np. na podjęcie nauki na niemieckiej uczelni wyższej. Podczas egzaminów sprawdzane są cztery podstawowe umiejętności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie oraz pisanie i tylko zaliczenie wszystkich pozwala uzyskać certyfikat.

TELC

TELC, czyli The European Language Certificates przeprowadza egzaminy z języka niemieckiego w wielu krajach na świecie. Egzaminy TELC są opracowane i zarządzane przez organizację Weiterbuildungs-Testsysteme GmbH (WBT) z siedzibą we Frankfurcie. Podobnie jak w przypadku egzaminów w Instytucie Goethego pozwalają uzyskać certyfikację na poziomach od A1 do C2 i obejmują cztery wskazane wyżej umiejętności. Certyfikat TELC jest uznawany przez pracodawców w całej UE oraz uczelnie i urzędy a dodatkowo pozwala na ubieganie się o obywatelstwo niemieckie. Warto również wiedzieć, że wydawany jest bezterminowo, co w praktyce oznacza, że jego ważność nie wygasa.

Do egzaminów językowych organizowanych przez Goethe Institut oraz TELC można przystąpić w dowolnym momencie i w chwili zapisu nie trzeba dysponować żadnym potwierdzeniem naszych umiejętności np. w postaci świadectwa szkolnego czy ukończenia kursu językowego. Nie trzeba również przerabiać niższych poziomów kształcenia, ponieważ przystępując do egzaminu, np. na poziomie B2 jednocześnie deklarujemy, że mamy wiedzę z poziomów niższych.

Uzyskanie certyfikatu A1 lub wyższego pozwala na podjęcie wymarzonej pracy w niemieckiej opiece na znacznie lepszych warunkach, niż ma to miejsce w przypadku ofert zatrudnienia dla opiekunek bez języka. Posiadanie oficjalnego zaświadczenia naszych kompetencji językowych pozwala już na starcie zyskać przychylność potencjalnych pracodawców i to niezależnie czy chcesz pracować z agencją opiekunek czy prowadząc działalność na własny rachunek. A i komfort wykonywania codziennych obowiązków będzie w tym przypadku o wiele wyższy. Nie wspominając już o budowaniu relacji z podopiecznym, jego bliskimi oraz innymi osobami z bezpośredniego kręgu znajomych opiekuna. Zdecydowanie warto poświęcić czas i środki na naukę języka niemieckiego przed planowanym wyjazdem do pracy za zachodnią granicę choćby na poziomie A1. Znajomość języka przyda się nam nie tylko offline, ale również online, gdy będziemy poszukiwać zatrudnienia. Umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim pozwoli nam na większą pewność w trakcie wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, przyda się także w sprawach życia codziennego tj. zakupy, finanse, podatki czy wzory umów. 

Julia Gries
Julia Gries

Witaj drogi czytelniku, z tej strony Julia z zespołu ennie. Piszę dla Ciebie artykuły dotyczące opieki domowej. Dzięki nim możesz bliżej poznać specyfikę tej branży, szczegóły pracy i naszą platformę. Zapraszam do lektury!

5/5 - (12 votes)
Podobne tematy
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Rozważasz pracę w charakterze opiekunki za zachodnią granicą i zastanawiasz się, jak wygląda ona w praktyce? Praca Niemcy z zakwaterowaniem może być bowiem zarówno doskonałym rozwiązaniem, jak i drogą przez mękę.
Agencje opiekunek to wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, które zajmują się rekrutacją opiekunów do pracy w Niemczech oraz późniejszą organizacją ich wyjazdów i pracy opiekuńczej. Jeśli rozważasz współpracę z agencją opiekunek, to ten artykuł jest dla Ciebie!
Trustpilot